Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Masłów

 

Podstawowe informacje o Gminie

 

Powierzchnia

86 km2

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 XII 2006 (stale zamieszkali, dane GUS)

9659

Sołectwa

Gmina składa się z 12 sołectw: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dąbrowa, Dolina Marczakowa, Domaszowice, Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice - Scholasteria, Wiśniówka, Wola Kopcowa

Ilość szkół podstawowych

6 w tym 2 w ramach zespołu szkół;

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii

2. Szkoła Podstawowa w Brzezinkach

3. Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim

4. Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej

5. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie

6. Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych

Ilość szkół gimnazjalnych

2 zespoły Szkół: gimnazjum i szkoła podstawowa;

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie

2. Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych

Ilość szkół ponadgimnazjalnych

nie ma

Parafie

Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Masłowie

Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Świata w Brzezinkach

Parafia Rzymskokatolicka Bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach

Główne źródła utrzymania mieszkańców

rolnictwo, drobny handel i usługi, zatrudnienie w zakładach pracy w Kielcach

Główne zabytki

Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Masłowie Pierwszym z 1937r.

Kaplica p.w. Św. Józefa Robotnika (nr rej. 530) z XIX w.

Kaplica w Domaszowicach – Starej Wsi ( nr rej. 1028)z końca XIX w.

Kapliczka MB Częstochowskiej w Barczy, drewn, z ok. 1950 r.

Cmentarz parafialny stary w Brzezinkach, XIX w.

Formy ochrony przyrody

Świętokrzyski Park Narodowy został utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.04.1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego (DzU Nr 14, poz. 133).

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego nr 12/95 z dnia 29 września 1995 roku.

Góra Radostowa nr rej.: 985 z 18.08.1978 oraz 985 z 22.04.1996 (obowiązuje tu strefa ochrony konserwatorskiej)

Pomniki przyrody

 1. Skałka „Wielki Kamień” (039) o wysokości 5 m; skalny szczyt Góry Klonówki utworzony ze skał środkowego kambru. Zlokalizowany 1,5 km od Mąchocic. Został ustanowiony Orzeczeniem Prezydium WRN Nr 76 w 1954.10.28.

 2. Skałka (184) o wysokości 4 m; liczne występy, progi, ścianki i bloki skalne utworzone z piaskowców kwarcytowych dewonu dolnego. Zlokalizowany w Kostomłotach, ok. 500 m od linii kolejowej Kraków — Warszawa i 1 km na wschód od zabudowań wsi. Został ustanowiony Zarządzeniem Wojewody

  Kieleckiego Nr 23/87 (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego Nr 19, poz. 223) w 1987.10.02.

 3. Skałki „Kamieńczyk” (185); próg skalny i urwisko skalne zbudowane z piaskowców kwarcytowych kambru górnego. Zlokalizowany w Mąchocicach Kapitulnych, na wschodnim skłonie grzbietu Klonówki, ok. 0,5 km na północ od wsi. Został ustanowiony Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego Nr 19, poz. 223) w 1987.10.02.

 4. Skałka (186) o wysokości 2,5 m; urwisko, progi skalne, bloki zbudowane z piaskowców kwarcytowych kambru górnego. Zlokalizowany w Mąchocicach Kapitulnych, ok. 0,5 km na południe od Starej Ameliówki. Został ustanowiony Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego Nr 19, poz. 223) w 1987.10.02.


Gmina Masłów położona w sercu Gór Świętokrzyskich  zalicza się do gmin rolniczych. Użytki rolne stanowią około 35%, zaś lasy około 29%.

Gmina położona jest w centralnej części woj. świętokrzyskiego, w sąsiedztwie Kielc. Dobrze rozwinięta sieć dróg i bliskość miasta czynią gminę szczególnie atrakcyjną. Z każdego miejsca w gminie jedzie się do centrum Kielc nie dłużej niż 20 minut.

  

Leżąc na terenie powiatu kieleckiego, na południowych stokach Pasma Klonowskiego graniczy ze stolicą województwa i gminami Miedziana Góra, Zagnańsk, Łączna i Górno oraz miastem i gminą Bodzentyn. Korzystne położenie Masłowa pozwala w ciągu 2 godzin dojechać do Warszawy, Lodzi, Lublina; podróż do Krakowa zajmie tylko 1,5 godziny. Ci, dla których jest to i tak za długo mogą skorzystać z funkcjonującego na terenie gminy lotniska sportowo-pasażerskiego. W czasie 2-3 godzin można tu dolecieć z wielu miast Europy.

 

                                        

Herb gminy jest jej znakiem rozpoznawczym. Jego celem jest przekazanie pewnego komunikatu, który w skondensowanej formie zawiera charakterystyczne cechy danego terytorium, dzięki którym w sposób czytelny i prosty jest możliwa identyfikacja. Herb gminy powstał na wzór dawnych herbów terytorialnych i miejskich.

Po roku 1990, kiedy ustawa o samorządzie terytorialnym dała prawo samorządom lokalnym do ustalenia herbu gminy i korzystania z niego jako godła pieczęci, wiele gmin skorzystało z tej możliwości. Również gmina Masłów podjęła starania o pozyskanie herbu jako symbolu więzi terytorialnej i kulturowej mieszkańców.

Herb gminy Masłów składa się z trzech części. W górnym polu znajduje się duża litera – M, koloru czarnego na niebieskim tle, symbolizująca nazwę gminy. Do litery tej po obu stronach „przytwierdzone” są białe skrzydła – symbolizujące dumę gminy – Aeroklub Kielecki. Dolna część herbu podzielona jest na dwa pola. Prawe pole przedstawia w sposób symboliczny, (zielone wzniesienie porośnięte drzewami) krajobraz gminy, z którego słynie Masłów. W lewym polu znajduje się natomiast postać kobieca w świętokrzyskim stroju ludowym - czarno – czerwonej zapasce a obok niej stoi maselnica, symbolizująca wyroby maselnicze, z których od wieków słynęła gmina (stąd wywodzi się jej nazwa).

"Jak Cię widzą, tak Cię piszą - łysogórski przepis na sukces"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.05.00-26-049/08-00

Bogusław Krukowski
 • Bieliny
 • Bodzentyn
 • Górno
 • Łączna
 • Masłów
 • suchedzinów
 • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x