Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Małe projekty 2014

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki naboru wniosków w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty 2014

Dla bliższego i lepszego poznania zasad przeprowadzania konkursu, informacje zamieszczone poniżej przedstawiają przebieg całego procesu naboru i oceny wniosków oraz wyboru operacji do dofinansowania. 

Etap 1- zakończenie naboru wniosków

W naborze trwającym od 22 maja do 05 czerwca 2014 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 7 wniosków zgodnie z poniższą listą.

Lista wniosków na małe projekty – nabór 2014

 Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosków dokonana została przez Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania.

Posiedzenie pierwsze.

W dniach 11.06 - 18.06 2014 r. odbyło się pierwsze (dwudniowe) posiedzenie, na którym  członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór protokolanta posiedzenia Rady.

4. Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

5. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

6. Wybór członków Rady do referowania wniosków dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

7. Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

8. Referowanie wniosków dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

9. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla działania: Odnowa i rozwój wsi (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju).

10. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

11. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Odnowa
i rozwój wsi
(wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru).

12. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

13. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

14. Opracowanie listy operacji ocenianych dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

15. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

16.Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

17.Wybór członków Rady do referowania wniosków dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

18.Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

19. Referowanie wniosków dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

20. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju).

21. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

22. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru).

23. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

24. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

25. Opracowanie listy operacji ocenianych dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

26. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty

27. Zamknięcie posiedzenia.

Celem tego posiedzenia było dokonanie oceny wniosków przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz  lokalnymi kryteriami wyboru.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 11.06 - 18.06 2014 r.

 

Drugie posiedzenie (jednodniowe)

W dniu 15.07.2014 r. odbyło sie drugie posiedzenie rady.

Celem tego posiedzenia było dokonanie wyboru operacji do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:

- listę operacji wybranych do finansowania,

- listę operacji nie wybranych do finasowania

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 15 lipca 2014 r.

 

 

Milena Kudlińska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x