Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Małe projekty 2013

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki naboru wniosków w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty 2013

Dla bliższego i lepszego poznania zasad przeprowadzania konkursu, informacje zamieszczone poniżej przedstawiają przebieg całego procesu naboru i oceny wniosków oraz wyboru operacji do dofinansowania. 

Etap 1- zakończenie naboru wniosków

W naborze trwającym od 02 stycznia do 24 stycznia 2014 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 38 wniosków zgodnie z poniższą listą.

Lista wniosków na małe projekty – nabór 2013

 Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosków dokonana została przez Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania.

Posiedzenie pierwsze.

W dniach 30 stycznia i 6 lutego 2014 r. odbyło się pierwsze (dwudniowe) posiedzenie, na którym  członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

4. Wybór członków Rady do referowania wniosków.

5. Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków.

6. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań

7. Referowanie wniosków dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

8. Ocena zgodności operacji z LSR dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty" (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

9. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

10. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty" (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

11. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

12. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Celem tego posiedzenia było dokonanie oceny wniosków przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz  lokalnymi kryteriami wyboru.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 30 stycznia i 6 lutego 2014 r.

 

Drugie posiedzenie (jednodniowe)

Ze względu, że do biura LGD wpłynęło odwołanie od decyzji Rady w dniu 24.02.2014 w Bielinach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie odwołania od decyzji Rady poprzez ponowną ocenę operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w odwołaniu.

 Członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

 Program Posiedzenia Rady

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady oraz podanie liczby obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Rady.

 3. Złożenie „Oświadczeń o bezstronności w dyskusji i ocenie operacji” przez członków Rady.

 4. Podjęcie uchwały o wykluczeniu członków Rady z oceny i wyboru danej operacji w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności budzące wątpliwości co do ich bezstronności.

 5. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Rady poprzez ponowną ocenę operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności wskazanychw odwołaniu oraz podjęcie uchwały:

 1) w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołań:

   • uchwała w sprawie negatywnego rozpatrzenia odwołania;

  2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołań:

  • uchwała w sprawie pozytywnego rozpatrzenia odwołania;

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji pod względem oceny z lokalnymi kryteriami wyboru.

 6. Wolne wnioski, dyskusja.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 24.02.2014 r.

 

Trzecie posiedzenie:

W dniu 03.03.2014 r. członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

 Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Głosowanie w sprawie wybrania/ nie wybrania operacji do finansowania.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Celem tego posiedzenia było dokonanie wyboru operacji do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:

- listę operacji wybranych do finansowania,

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 03 marca 2014 r.

 

 

 

Milena Kudlińska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x