Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Odnowa i rozwój wsi 2013

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki ogłoszonego konkursu nr 3 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dla bliższego i lepszego poznania zasad przeprowadzania konkursu, informacje zamieszczone poniżej przedstawiają przebieg całego procesu naboru i oceny wniosków oraz wyboru operacji do dofinansowania.

Etap 1 – zakończenie naboru wniosków:

W naborze trwającym od 6 maja 2013 r. do 24 maja 2013 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 6 wniosków.

 Lista wniosków na odnowę i rozwój wsi – nabór 2013

 Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosków dokonana została przez Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania.

Pierwsze posiedzenie Rady

W dniach 29.05.2013 r. – 04.06.2013 r. członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

 Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór protokolanta posiedzenia Rady.

4. Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

5. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

6. Wybór członków Rady do referowania wniosków dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

7. Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

8. Referowanie wniosków dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

9. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla działania: Odnowa i rozwój wsi (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju).

10. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

11. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Odnowa
i rozwój wsi
(wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru).

12. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

13. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

14. Opracowanie listy operacji ocenianych dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

15. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania: Odnowa i rozwój wsi.

16. Zamknięcie posiedzenia.

Celem posiedzenia było dokonanie oceny wniosków przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami oceny.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 29.05.2013 r. – 04.06.2013 r.

Posiedzenie drugie

W dniu 25.06.2013 w Bielinach odbyło się drugie posiedzenie Rady.

Członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

 Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Głosowanie w sprawie wyboru/ nie wybrania operacji do finansowania.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Celem tego posiedzenia było dokonanie wyboru operacji do sfinansowania w ramach ogłoszonego konkursu nr 3, w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 25 czerwca 2013 r.

Poniżej przedstawiamy:

- listę operacji wybranych do finansowania,

 

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x