Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Małe projekty 2011

 

Małe projekty 2011

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki naboru wniosków w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty 2011.

 Dla bliższego i lepszego poznania zasad przeprowadzania konkursu, informacje zamieszczone poniżej przedstawiają przebieg całego procesu naboru i oceny wniosków oraz wyboru operacji do dofinansowania.

 

Etap 1- zakończenie naboru wniosków

W naborze trwającym od 07 listopada do 28 listopada 2011 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 38 wniosków zgodnie z poniższą listą.

Lista wniosków na małe projekty – nabór 2011

 

Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosków dokonana została przez czternastoosobową Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania. Została ona dokonana w dwóch etapach:

 

Posiedzenie pierwsze.

W dniach 5 i 9 grudnia  2011 r. członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

5. Wybór członków Rady do referowania wniosków.

6. Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków.

7. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań dla obu działań.

8. Referowanie wniosków dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

9. Ocena zgodności operacji z LSR dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty" (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

10. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętych w naborze dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

11. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty" (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

12. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych dla działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty"

14. Zamknięcie posiedzenia.

 Celem tego posiedzenia było dokonanie oceny wniosków przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami oceny.

 

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 5 i 9 grudnia 2011 r.

 Posiedzenie drugie

W dniu  04.01.2012 członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Głosowanie w sprawie wyboru operacji do finansowania.

5. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Celem tego posiedzenia było dokonanie wyboru operacji do dofinansowania.

 

 - lista operacji wybranych do finansowania,

 

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 04 stycznia 2012 r.

 

 

 

Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x