Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Odnowa i rozwój wsi 2010

 

 

Gmina Masłów

Wnioskodawca: Gminna Masłów
Tytuł Projektu: Adaptacja poddasza budynku domu ludowego w Woli Kopcowej na cele administarcyjno-oświatowe z funkcją integracji społecznej
Kwota dofinansowania: 482 490,45 zł.

Cel projektu: Stworzenie wielofunkcyjnego centrum integracji społecznej mieszkańców gminy Masłów o charakterze edukacyjno - kulturalnym i społecznym, który przyczyni się do aktywizacji obszarów wiejskich. 

Rozbudowa Domu Ludowego ma charakter administracyjno - oświatowy z funkcją integracji społecznej. Znajduje się tam sala komputerowa połączona z biblioteką oraz czytelnią, a także sala informatyczno - szkoleniowa, w której mieści się studio i redakcja Masłów Info. Dom Ludowy to miejsce spotkań integrujących młodzież, a także miejsce, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść, aby rozwijać swoje pasje. Ważnym podmiotem działającym w Domu Ludowym jest zespół folklorystyczny „Kopcowianki", który bierze udział w konkursach na szczeblu krajowym i zagranicznym. Atrakcyjne prezentowanie efektów pracy twórczej zespołu i mieszkańców stanowi jednocześnie promocję i ukazanie walorów kulturowych Gminy na zewnątrz. Przewidziane rozwiązania przystosowawcze do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwalają na aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Gminy. Na rozbudowie Domu Ludowego skorzystali również najmłodsi mieszkańcy Gminy, gdyż Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty  przeniesiony został na poddasze, zwalniając tym samym pomieszczenia na parterze na rzecz przedszkola.Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w powiązaniu z realizacją innych działań inwestycyjnych przyczynia się do świadomego i trwałego kształtowania przestrzeni turystycznej Gminy Masłów.

Galeria zdjęć z realizacji działania  "Odnowa i rozwój wsi" w Gminie Masłów

Gmina Bieliny

 Wnioskodawca: Gmina Bieliny
Tytuł Projektu: Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
Nr umowy: NR 00043-6930-UM1330050/10 zawarta w dniu 16 września 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 435 605,00  zł.

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w zakresie turystyki i rozbudowy infrastruktury publicznej oraz wzrost atrakcyjności Huty Nowej dla obecnych i potencjalnych mieszkańców, turystów, inwestorów poprzez zagospodarowanie przestrzeni postrzeganej jako centrum Huty Nowej.

W ramach zadania został zagospodarowany teren dawnego budynku szkoły podstawowej. Jeszcze kilka miesięcy temu stanowił on mało atrakcyjne miejsce  - dziś zaś wspaniale wpisuje się w krajobraz miejscowości, a co najważniejsze jest użyteczny dla mieszkańców - dorosłych i dzieci.

Powstała piękna oraz funkcjonalna strefa wypoczynku i rekreacji. Wyremontowana droga dojazdowa, chodnik oraz stworzony parking z pewnością ułatwiają dotarcie do budynku szkoły oraz umożliwiają bezpieczne pozostawienie aut.

Zakończona inwestycja z pewnością służyć będzie mieszkańcom oraz turystom i gościom odwiedzającym naszą gminę oraz przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności.   

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 905 681,64 zł brutto. Wykonawcą była Firma Usługowo - Budowlana „KDBUD" Krzysztof Dychała.

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

 • Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, elektryka, telekomunikacja)
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem boiska w urządzenia sportowe
 • Drenaż odwadniający
 • Remont drogi dojazdowej do szkoły pełniącej jednocześnie funkcję ciągu pieszo - jezdnego o szerokości 4,5 m ze spadkami podłużnymi nie większymi niż 5% i poprzecznymi 2%,wykonany z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
 • Montaż koszy na śmieci
 • Parking na 10 stanowisk z płyt ażurowych,
 • Chodniki z kostki brukowej betonowej oraz płyt chodnikowych,
 • Budowa placu zabaw wraz z miejscami rekreacji dla podróżnych.
 • Place utwardzone z tablicą informacyjną, miejscem na palenisko ogniska, drogowskazem, ośmiokątną altaną z prefabrykowanym grilem, wiatami prostokątnymi dla podróżnych
 • Place zabaw z gotowymi, prefabrykowanymi urządzeniami rekreacyjnymi,
 • Wyposażenie terenu w ławki, kosze na odpadki, postumenty ze współczesnymi rzeźbami kamiennymi.
 • Zagospodarowanie terenu jako:
 • Trawnik z polami wypełnionymi białym żwirem lub korą drzewną
 • Kwietniki z niską roślinnością ozdobną

Schody, skarpy (w związku ze znacznymi różnicami terenu).

Galeria zdjęć z realizacji operacji w Gminie Bieliny

Gmina Górno

 Wnioskodawca: Gminna Górno
Tytuł Projektu: Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej.
Nr umowy: NR 00035-6930-UM1330051/10 zawarta w dniu 16 września 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, wzmocnienie tożsamości lokalnej, kultywowanie unikalnych wartości regionu poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

Wizualizacja obiektu

 Gmina Bodzentyn

Wnioskodawca: Gminna Bodzentyn
Tytuł Projektu: Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej oraz kładki.
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.

Cel projektu: Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury służącej mieszkańcom i turystom poprzez zagospodarowania terenu rekreacyjno-turystycznego oraz odmulenie zbiornika wodnego przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej w Bodzentynie, prowadzące do wzrostu atrakcyjności turystycznej i promocji miejscowości.

Galeria zdjęć z realizacji działania " Odnowa i rozwój wsi" w Gminie Bodzentyn

 Gmina Suchedniów

Wnioskodawca: Gminna Suchedniów
Tytuł Projektu: Remont budynku byłej SP z przeznaczeniem na Centrum Kształceniowo - Integracyjne w Michniowie.
Nr umowy: NR 00044-6930-UM1330048/10
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.

W ramach projektu wykonane zostały prace ogólnobudowlane min wymienione zostało pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, przeprowadzono roboty malarskie, zostały wymienione okna, ocieplono ściany elewacyjne styropianem, posadzki pokryto  wykładziną, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, balustradę i pochylnię. Wymieniona została instalacja elektryczna, komputerowa, kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i centralne ogrzewanie. Zakupiono oprawy oświetleniowe świetlówkowe, wykonano również  oświetlenie zewnętrzne.

Przed budynkiem powstał plac zabaw  na którym zamontowano dwie podwójne huśtawki wahadłowe, dwie piaskownice, zjeżdżalnię, ruchomy pomost, ławko-stół, dziesięć ławek, zestaw zabawowy, wzniesiono drewniane siedzisko z zadaszeniem i kosze na śmieci. Powstał parking, jego nawierzchnię wykonano z kostki brukowej i wkopano krawężniki. Teren został ogrodzony siatką, wykonano bramę i furtkę. Ponadto wybudowano boisko do koszykówki i siatkówki o powierzchni 200m2 boiska wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy: tablica, obręcz, siatka i piłki. Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie jest placówką, stanowiącą filię Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Centrum Kształceniowo Integracyjne kieruje swe działania na wspieranie wszelkich oddolnych inicjatyw mieszkańców Michniowa.

Galeria zdjęć z realizacji operacji

Gmina Wąchock

Wnioskodawca: Gminna Wąchock
Tytuł Projektu: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiająca rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku.
Nr umowy: NR 00041-6930-UM1330049/10
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.

W ramach projektu wybudowano promenadę spacerowa i ścieżkę rowerową o długości 1055 m.Zamontowano 31 ławek parkowych i koszy na śmieci, utworzono 5 stanowisk parkingowych.Na 76  słupach zamontowano  oświetlenie z ozdobnymi oprawami.

Zdjęcie zalewu w Wąchocku


 

Milena Wrona
 • Bieliny
 • Bodzentyn
 • Górno
 • Łączna
 • Masłów
 • suchedzinów
 • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x