Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Małe Projekty 2009

 

 Gmina Bieliny

1. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Tytuł Projektu: Zorganizowanie VIII Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bieliny
Nr umowy: 00188 -6930-UM 1340220/10 zawartej w dniu 21.10.2010 r.
Kwota dofinansowania: 18 566,44 zł

Projekt skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z Makoszyna, Bielin i Huty Starej. projekt polegał na organizacji wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich imprezy p.n. Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny. KGW czynnie uczestniczyły w imprezie m.in. KGW Huta Stara przygotowało tradycyjny poczęstunek dla uczestników imprezy oraz artystów, KGW Makoszyńskie Przepióreczki oraz kapela w ramach projektu dostały stroje w których wystąpiły na ww imprezie. Z warsztatów wokalnych skorzystał zespół Echo Łysicy.

2. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Tytuł Projektu: Zorganizowanie muzycznych warsztatów wyjazdowych do Wisły dla chóru TPB - Aby nie śpiewać sobie a muzom
Nr umowy: 00187-6930-UM134227/10 zawarta w dniu 21.10.2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 18 673,93 zł

Projekt skierowany dla członków Chóru Towarzystwa Przyjaciół Bielin. W ramach zadania Chór wyjechał do Wisły gdzie odbyły się warsztaty muzyczne przeprowadzone u profesjonalnych instruktorów śpiewu. dzięki warsztatom Chór prężnie reprezentuje Gminie Bieliny podczas występów. Członkowie projektu otrzymali również stroje.

3. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
Tytuł Projektu: Sport z przymrużeniem oka i na poważnie w gminie Bieliny
Nr umowy: 00241-6930-UM1340229/10 zawarta w dniu 22.12.2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 8 100,00 zł

W ramach projektu zorganizowane były mecze eliminacyjne w piłkę siatkową oraz zawody petanque. Mecze finałowe odbyły się podczas Święta Sportu w Lechowie 7 sierpnia. W ramach zadania zorganizowana została impreza p.n. Święto sportu w Lechowie. Święto to jest typowo imprezą rekreacyjno - sportową mająca na celu usprawnienie fizycznie oraz dobra zabawę.

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Bieliny

 Gmina Górno

1. Wnioskodawca: Gmina Górno
Tytuł Projektu: Poznaj Gminę Górno- swoją Małą Ojczyznę
Nr umowy: 00080-6930-UM1340218/10 zawarta w dniu 20 sierpnia 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 24 992,22 zł

2. Wnioskodawca: Gmina Górno
Tytuł Projektu: Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ludowych Zespołów z terenu gminy Górno
Nr umowy: 00081-6930-UM1340224/10 zawarta w dniu 20 sierpnia 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 24 744,13 zł

Gmina Masłów

1. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie
Tytuł Projektu: Zadbaj o siebie - ekologia w domu, której celem było upowszechnianie wiedzy o ekologicznym i ekonomicznym zarządzaniu odpadami wśród mieszkańców LGD
Nr umowy: 00079-6930-UM1340230/10 zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. w Kielcach
Kwota dofinansowania: 20 329,16 zł


2. Wnioskodawca: Gmina Masłów/ Szkoła Podstawowa im S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
Tytuł Projektu: Tradycje "Małe Ojczyzny "- w Mąchocicach Scholasterii
Kwota dofinansowania: 18 669,00 zł
Cel projektu pn. Tradycje „Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii zorientowany jest na promocję walorów kulturowych, podtrzymanie tradycji przez młode pokolenie i poszerzenie oferty rozrywki. W ramach projektu zostały zakupione stroje dla dziecięcego zespołu folklorystycznego „Czerwone Jagody", który swoją działalność opiera na pogłębianiu zainteresowań ludową poezją, muzyką, tańcem, gwarą świętokrzyską i w ten sposób kultywuje ludowe tradycje, obrzędy i zwyczaje. Działalność zespołu korzystnie wpływa na integrację środowiska i ruchu folklorystycznego oraz upowszechnia twórczość poetów ludowych. „Czerwone Jagody" aktywnie uczestniczą w przeglądach zespołów ludowych, imprezach środowiskowych i innych przedsięwzięciach artystycznych - wszystkie występy wymagają odpowiedniej odzieży, czyli stroju ludowego. Dotychczas stroje zdobywano w wypożyczalniach kostiumów, pożyczano od innych regionalnych zespołów, ponieważ te znajdujące się w posiadaniu zespołu były niekompletne i zniszczone. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji środowiska folklorystycznego i walorów kulturowych regionu, edukacji kulturalnej uczestników występów zespołu „Czerwone Jagody", wzbogacenia społecznych potrzeb mieszkańców, a tym samym do poprawy wizerunku Gminy.

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Masłów

Gminna Wąchock

1. Wnioskodawca: Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury w Wąchocku
Tytuł Projektu: Wzmocnienie aktywności i potenciału Kół Gospodyń Wiejskich i społeczności wsi Rataje, Wielka Wieś i Parszów poprzez zakup elementów strojów ludowych i wyposażenia świetlic wiejskich.
Nr umowy: 00112-6930-UM1340232/10 zawarta w dniu 08.09.2010 r.
Kwota dofinasowania: 24 628,49 zł

Galeria zdjęć

2. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej
Tytuł Projektu: Sołtysi Polski w Wąchocku - Świętokrzyski Zjazd I Krajowy Turniej.
Nr umowy: 00031-6930-UM1340228/10 zawarta w dniu 28.06.2010 r.
Kwota dofinasowania: 24 937,99 zł

Galeria zdjęć

Gminna Łączna

1. Wnioskodawca: Gminna Łączna
Tytuł Projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Łączna poprzez zakup strojów dla KGW i organizację dozynek gminnych
Nr umowy: 00061-6930-UM1340225/10 zawarta w dniu 06.09.2010 r.
Kwota dofinasowania: 25 000,00 zł
W ramach projektu zorganizowano dożynki gminne oraz zakupiono stroje i buty dla KGW z Gozdu oraz stroje dla KGW z Osełkowa.

2. Wnioskodawca: Gmina Łączna
Tytuł Projektu: Poznajmy i utrwalmy nasze korzenie - wydanie monografii i organizacja 15-lecia gminy Łączna
Nr umowy: 00158-6930-UM1340226/10 zawarta w dniu 18.10.2010 r.
Kwota dofinasowania: 24 456,

W ramach projektu w maju 2010 r. zorganizowano imprezę jubileuszową na 15-lecie Gminy Łączna, która stanowiła ofertę spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców, stworzyła możliwość poznania historii gminy, tradycji regionalnych (występy Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska z regionalnymi przysmakami).
Ponadto w 2010 r. opracowano materiały do monografii i przekazano je do redakcji. Natomiast w 2011r. zakończył się proces redakcyjny i opublikowano monografię gminy pn. "Gmina Łączna wczoraj i dziś"

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Łączna

 Gmina Suchdniów

 1. Wnioskodawca: Gmia Suchedniów/ZS im.H Sienkiewicza w Suchedniowie
Tytuł Projektu: "Poznaj Suchedniowskie smaki"- Promocja potraw opartych na lokalnym dziedzictwie kulinarnym
Data zawarcia umowy: 21.12.2010r.
Kwota dofinansowania:12 403,22 zł

Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Suchedniów oraz regionu świętokrzyskiego, zainteresowani lokalnymi tradycjami kulinarnymi-lokalni przedsiębiorcy branży gastronomicznej-młodzież Zespołu Szkół oraz skupiona w Stowarzyszeniu Młodzieży Suchedniowa

 Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Suchedniów

2.Wnioskodawca: Gminna Suchedniów
Tytuł Projektu: Zorganizowanie w gminie Suchedniow wydarzenia kulturalno turystycznego ŚWIĘTOJANKI - Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚC".
Nr umowy: 00057-6930-UM1340222/1 zawarta w dniu 12.07.2010 r w Kielcach
Kwota dofinansowani: 13 344,00 zł.

Projekt obejmował organizację festynu plenerowego dla mieszkańców Suchedniowa, regionu i turystów. Jego głównym celem był rozwój turystyki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego na terenie działania LGD poprzez popularyzację tradycji i zwyczajów, kuchni regionalnej, twórczości artystycznej i rzemiosła oraz promocję atrakcji turystycznych.

Scenariusz imprezy obejmował:
- występy zespołów ludowych z gmin LGD
- przedstawienie prezentujące obrzędy sobótkowe
- konkurs na najladniejszy wianek
- stoiska dla twórców i rękodzielników
- stoisko promocyjne LGD
- stanowisko rzeźbiarskie
- Lekcja historii na żywo przeprowadzona przez Kompanię Wolontarską
(prezentacja epoki - broń, naczynia, sceny z życia codziennego, scenki
rodzajowe XVII wiecznej ludności, pokazy walk z udziałem publiczności)
- konkurs na "Jana Roku"
- poszukiwanie "kwiatu paproci"
- pokaz sztucznych ogni.

Galeria zdjęć z realizacji Małych projektów w Gminie Suchedniów

 Gmina Bodzentyn

1. Wnioskodawca: Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Bodzentynie
Tytuł Projektu: "Poszukiwanie naszych korzeni i tożsamości"                                                  Nr umowy: 00211-6930-UM1340219/10 zawarta w dniu 18.XI.2010
Kwota dofinansowania: 17 462,36 zł

Opis operacji:
Przedmiotem operacji jest wydanie dwóch publikacji nt. historii i zabytków Bodzentyna i okolic. Planowane do druku publikacje "Gawędy znad dróg i opłotków; Kapliczki, figury, krzyże przydrożne Bodzentyna i gminy" oraz "Z przeszłości Bodzentyna. Materiały III Konferencji Naukowej poświęconej historii Bodzentyna i okolic" oraz koszty z nimi związane dotyczą pierwszego wydania. W koszty publikacji wkalkulowano opracowanie merytoryczne oraz koszty druku. Obydwie publikacje dotyczą obszaru odwiedzanego przez turystów i mogą być traktowane jako swoiste przewodniki po Bodzentynie i okolicach. Istnieje możliwość wykorzystywania ich jako źródła wiedzy o tradycji i historii regionu. Turysta dzięki treściom zawartym w publikacjach bedzie miał natomiast szansę odkryć i poznać miejsca, o których trudno znaleść informacje w tradycyjnych przewodnikach. Publikacja wpłynie pozytywnie na wzrost turystyki niszowej.
Opisywana praca musi być rozpatrywana w dwóch aspektach: po pierwsze jako zbiór regionalnych opowiadań historycznych o charakterze obyczajowo-krajoznawczym, po drugie jako dokumentacja krzyży, kapliczek i pomników o treści religijnej i historycznej znajdujących się na terenie gminy Bodzentyn oraz swojego rodzaju przewodnik turystyczny. Autor zgromadził materiał o dużej wartości zarówno literackiej, historycznej i obyczajowo dydaktycznej. Autor dokonał ogromnej pracy: nie tylko rejestrując z autopsji poszczególne obiekty, ale także zapoznając się z przechowywanymi w różnych archiwach źródłami na ich temat oraz przeprowadzając wiele rozmów i wywiadów z mieszkańcami gminy.
Sporządzając dokumentację opisywanych obiektów autor umieszcza opis topograficzny miejsca usytuowania obiektu, podaje datę fundacji i okoliczności z nią związane, fundatora, opis zewnętrzny obiektu i inne dane związane z obiektem. Praca wzbogacona jest zdjęciami i wykresami. A. Wołczyk jest jednym z pierwszych na Kielecczyźnie, który dokonał inwentaryzacji sakralnej rzeźby przydrożnej na terenie gminy, oraz jednym z niewielu ludzi w Polsce zajmujących się tym tematem.
Autor wykazał się przy tym nieprzeciętną znajomością opisywanego terenu. Imponuje doskonałą znajomością nazewnictwa terenowego, którego nie uświadczymy w żadnym przewodniku turystycznym. Przy okazji inwentaryzacji przydrożnej rzeźby sakralnej dokonał autor niezwykle ważnej rejestracji ludowego nazewnictwa terenowego w rejonie własnej gminy i regionu. Rejestracja ludowego nazewnictwa terenowego w odniesieniu do Gór Świętokrzyskich stawia w nowym świetle aktualne oronimia świętokrzyskie i całe bogactwo terminologii turystycznej. Wykonanie takiej inwentaryzacji, oprócz dużej pracy, pozostawia ślad w nauce. Nic więc dziwnego, że omawiana praca zyskała pozytywną ocenę dr Henryka Łapskiego z Katedry Historii Kultury Polski Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i prof. dr hab. Adama Massalskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i w pełni zasługuje na opublikowanie jej, a przez to przyczynia się do ożywienia turystyki naszego regionu.
Te prace stanowią skarbnicę wiedzy o historii Bodzentyna i regionu, utrwalają ją i pozwalają czerpać z niej przyszłym pokoleniom.
Książka "Z przeszłości Bodzentyna. Materiały III Konferencji Naukowej poświęconej historii Bodzentyna i okolic" przygotowywana jest w partnerstwie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana kochanowskiego w Kielcach, który zgromadził, opracował i przedstawił na konferencjach zorganizowanych i sfinansowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie.
Książka "Gawędy znad dróg i opłotków; Kapliczki, figury, krzyże przydrożne Bodzentyna i gminy" powstanie przy partnerstwie Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, które udostępniło rękopisy do druku.

 2. Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna
Tytuł Projektu: Dni Bodzentyna- impulsem rozkwitu Gminy Bodzentyn                                     Nr umowy: 00220-6930-UM1340221/10 zawarta w dniu 18.11.2010 r.
Kwota dofinasowania: 15750,00 zł. 

Cel operacji: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Bodzentyn poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. "Dni Bodzentyna - impulsem rozkwitu Gminy Bodzentyn

Galeria zdjęc z realizacji Małych Projektów w Gminie Bodzentyn

 

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x