Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Procedura naboru wniosków

 

Procedura naboru wniosków  

Nabór wniosków w ramach poszczególnych działań prowadzony jest przez Biuro główne LGD w Bielinach. Wnioski należy składać osobiście (nie należy wysyłać wniosku pocztą). Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach - jeden dla LGD i jeden dla wnioskodawcy. Na obydwu wnioskach pracownik LGD dokonuje adnotacji o zarejestrowaniu wniosku. Nabór wniosków trwa 30 dni.

 

Wnioski składane za pośrednictwem LGD Wokół Łysej Góry mogą dotyczyć:

- projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach działań osi 3 określonych
w PROW na lata 2007-2013; składane projekty muszą spełniać zarówno kryteria wyboru określone w PROW jak i lokalne kryteria wyboru zawarte w LSR;

- projektów, które będą przyczyniały się do poprawy jakości życia, większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD Wokół Łysej Góry, a także spełniających lokalne kryteria wyboru dotyczące małych projektów
i które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach innych działań PROW.

 

Informacja o naborze wniosków w ramach poszczególnych działań zostanie poprzedzona spotkaniem informacyjny z doradcą w każdej gminie obszaru LGD. Do obowiązku doradcy należec bedzie udzielenie bieżących informacji beneficjentom kto może skorzystac z poszczególnych działań,udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku oraz wymaganych załączników, udzielanie porad w zakresie zgodności planowanego projektu z przepisami prawa dotyczącymi poszczególnych konkursów grantowych.

 

Co najbardziej istotne - zarówno udział w spotkaniu informacyjnym, jak i możliwość korzystania z pomocy doradców lokalnych jest nieodpłatna dla wszystkich zainteresowanych zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie gmin członkowskich LGD, tj. gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock.

 

 

 

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x