Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Odnowa i rozwój wsi 2010

 

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Działanie to w całym okresie realizacji LSR (2009-2015) zostanie uruchomione tylko jeden raz – w 2010 roku. Dla bliższego i lepszego poznania zasad przeprowadzania konkursu, informacje zamieszczone poniżej przedstawiają przebieg całego procesu naboru i oceny wniosków oraz wyboru operacji do dofinansowania.

 

Etap 1 – zakończenie naboru wniosków:

W naborze trwającym od 31 grudnia 2009 r. do 29 stycznia 2010 r. do biura głównego LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach wpłynęło 7 wniosków zgodnie z poniższą listą.

 

Lista wniosków na odnowę i rozwój wsi – nabór 2010

 

Etap 2 – posiedzenia Rady – ocena wniosków:

Ocena wniosków dokonana została przez czternastoosobową Radę – organ odpowiedzialny za wybór operacji do dofinansowania. Została ona dokonana w dwóch etapach:

 

Posiedzenie pierwsze.

W dniach 5 i 11 lutego 2010 r. członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Podpisanie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności.

3. Wybór protokolanta posiedzenia.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Wybór członków Rady do referowania wniosków.

6. Zapoznanie się przez członków Rady z wnioskami i streszczeniami wniosków.

7. Głosowanie nad uchwałą o wykluczeniu członków Rady z poszczególnych głosowań.

8. Referowanie wniosków.

9. Ocena zgodności operacji z LSR (wypełnienie kart oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju) - dyskusja.

10. Głosowanie w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności przyjętych
w naborze wniosków na odnowę i rozwój wsi z Lokalną Strategią Rozwoju.

11. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (wypełnienie kart oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru) - dyskusja.

12. Wyliczenie średniej oceny dla każdej operacji.

13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych.

14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Celem tego posiedzenia było dokonanie oceny wniosków przyjętych w trakcie naboru pod względem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami oceny.

W efekcie prac Rada przyjęła m.in.:

- uchwałę w sprawie stwierdzenia zgodności/niezgodności operacji z LSR

- uchwałą w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych.

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 5 i 11 lutego 2010 r.

 

Posiedzenie drugie

W dniu 19.02.2010 członkowie Rady pracowali wg następującego programu posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Wybór protokolanta posiedzenia.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy operacji ocenionych.

5. Głosowanie w sprawie wyboru operacji do finansowania.

6. Zatwierdzenie listy operacji wybranych do finansowania.

7. Zatwierdzenie listy operacji niewybranych do finansowania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Celem tego posiedzenia było dokonanie wyboru operacji do dofinansowania.

W efekcie prac Rada przyjęła m.in. uchwały:

- ostateczna lista operacji ocenionych wraz z załącznikiem,

- lista operacji wybranych do finansowania (wszystkie 7 wniosków przyjętych w trakcie naboru zostało wybranych do dofinansowania!),

 

Szczegółowy opis przebiegu posiedzenia znajdą Państwo w Protokole z posiedzenia z dnia 19 lutego 2010 r.

 

Krzysztof Gołąbek

Krzysztof Gołąbek
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x