Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Konkursy grantowe

 

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD będzie mogła pełnić funkcję instytucji grantodawczej, tzn. ogłaszać i przeprowadzać w ramach dostępnych środków nabory w ramach następujących działań:

 

A. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

B. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

C. odnowa i rozwój wsi

D. małe projekty

 

Na gruncie polskim organizacje typu LGD po raz pierwszy będą mogły organizować i przeprowadzać konkursy grantowe, tj. przyjmować i wstępnie oceniać wnioski złożone przez beneficjentów działających na obszarze LGD.

Istotą działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” jest dwustopniowy system naboru i oceny wniosków w ramach działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi, małe projekty. Beneficjenci tych działań będą mogli składać swoje wnioski o pomoc bezpośrednio do LGD (niezależnie od tego mogą również składać wnioski do OR ARiMR). Tu zostaną one wstępnie ocenione pod względem zgodności z LSR i tzw. lokalnymi kryteriami wyboru, a następnie trafią do samorządu województwa Świętokrzyskiego (Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach – dotyczy działań: odnowa i rozwój wsi oraz małych projektów) lub do Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach (dotyczy działań różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw). Dopiero ten drugi etap pozwoli na wybór wniosku do dofinansowania.

LGD będzie zatem odpowiedzialne za:

1. organizację naboru wniosków poprzedzonego kampanią szkoleniową,

2. ocenę zgodności z LSR i tzw. lokalnymi kryteriami wyboru opisanymi w LSR w odniesieniu do wszystkich czterech działań wymienionych wyżej,

3. przekazanie wniosków przyjętych w ramach naboru wraz dokumentacją konkursową do ŚBRR lub OR ARiMR. Dopiero te instytucje będą odpowiedzialne za ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Z tymi instytucjami beneficjenci będą również podpisywać omowy o dofinansowaniu.

 

 


Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x