Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Pilotażowy Program „LEADER+” – Schemat I

 

LGD Wokół Łysej Góry powstało w wyniku realizacji projektu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pod nazwą „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich”. Projekt sfinansowano w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, czyli działania 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Głównym celem projektu było:

1. stworzenie Lokalnej Grupy Działania skupiającej przedstawicieli trzech sektorów oraz

2. opracowanie dokumentu strategicznego określającego główne kierunki rozwoju LGD, tzw. Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)

Strategia ta musiała uwzględniać co najmniej jedno z następujących zagadnień tzw. tematów wiodących:

- zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich.

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich

- podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom

wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

W ramach projektu, w którym brały udział następujące gminy: Bieliny, Bodzentyn i Masłów, zorganizowano m.in. szeroką kampanię informacyjną o możliwościach związanych z działalnością w lokalnych grupach działania, spotkania z mieszkańcami w każdym sołectwie w każdej z gmin, ulotka rozprowadzona do każdego domostwa za pośrednictwem poczty, plakaty i broszury informacyjne, cykl ośmiu szkoleń zachęcających do aktywności społecznej, których tematem było pozyskiwanie środków finansowych przez przedsiębiorców i organizacje społeczne. Ponadto odbyła się wizyta studyjna w „Wiosce Hobbitów” w Sierakowie Sławieńskim, która była prezentacją dobrych praktyk rozwoju obszarów wiejskich. Kolejnym etapem projektu były szkolenia dla grupy inicjatywnej LGD, zawiązanie stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” oraz rozpoczęcie procedury rejestracji w KRS.

W ramach Schematu I można było uzyskać pomoc w wysokości do 150 000 zł. O pomoc w skali kraju wnioskowało łącznie 248 beneficjentów, w tym Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

Projekt „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” był zatem jednym ze 167 które jako pierwsze w Polsce zostały zrealizowane za pomocą tzw. podejścia LEADER.

                    

Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x