Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

 

W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” pomoc skierowana jest wyłącznie do Lokalnych Grup Działania. Środki przeznaczone na to działanie mogą stanowić maksymalnie 15 % wartości całego budżetu LGD na lata 2009-2015. W przypadku LGD Wokół Łysej Góry może to być kwota w wysokości 15 % z 9,9 mln zł (około 1,5 mln zł). Pomoc uzyskana w ramach tego działania pozwala przede wszystkim zapewnić obsługę administracyjną projektu. Dzięki środkom pochodzącym z tego działania LGD może zatrudnić pracowników, którzy odpowiedzialni będą za prawidłową realizację i rozliczenie projektu. Ich zadaniem jest przede wszystkim docieranie do beneficjentów z informacją o dostępnych formach wsparcia finansowego, warunkach jakie należy spełnić przy aplikowaniu o środki pomocowe, jak również pomoc beneficjentom w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie.

 

Dzięki środkom z działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” możliwe jest finansowanie następujących działań:

1. prowadzenie badań nad obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju;

2. informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR;

3. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;

4. organizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;

5. organizacja szkoleń lokalnych liderów;

6. animowanie społeczności lokalnych;

 

W każdym roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD składa do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. LGD określa w nich wszystkie zadania aktywizacyjne i promocyjne, jak również poziom kosztów bieżących (administracyjnych) zaplanowanych na dany rok realizacji LSR.

 

Po zrealizowaniu kolejnych etapów budżetu na funkcjonowanie, LGD składa wnioski o płatność. Nadrzędną zasadą finansowania tego działania (podobnie jak innych w ramach osi 4 Leader) jest zasada refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Refundacji podlega maksymalnie 80 % wartości kosztów kwalifikowanych. O pozostałe 20 % budżetu LGD może wystąpić w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania. Jest to zaliczka pieniężna przekazywana na konto LGD, przeznaczona na realizację działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Pozostałe 80 % budżetu LGD musi zatem sfinansować w pierwszej kolejności ze środków własnych (składki członkowskie lub kredyt), a dopiero później ubiegać się o refundację tych kosztów.

 

Podział budżetu działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na 20 % i 80 % podyktowany jest zasadami finansowania programu Leader. Unia Europejska refunduje właśnie 80 % wartości programu Leader (w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Pozostałe 20 % stanowi wkład krajowy do programu Leader.

 

LGD Wokół Łysej Góry w każdym roku realizacji LSR będzie występować o tzw. zaliczkę (20 % budżetu). Pozostałe 80 % finansowane jest ze środków pochodzących z kredytu pozyskanego przez LGD w Banku Spółdzielczym w Kielcach (od jesieni 2009 r.).

 

Dyrektor Biura LGD Wokół Łysej Góry

Milena Wrona
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x