Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Informacje o projekcie

 

 - nowy_obrazosada.jpg

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w partnerstwie z Gminą Bieliny realizuje projekt pn. „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet, VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób nie posiadających stałego zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy Bieliny poprzez rozwijanie u nich kompetencji i umiejętności  społecznych, a także wyposażenie w  nowe kwalifikacje zawodowe, które umożliwią znalezienie zatrudnienia w Osadzie Średniowiecznej.

Głównymi działaniami projektu będzie organizacja warsztatów i szkoleń min. takich jak:

- szkolenie wstępne „Średniowiecze w praktyce”
- warsztaty zawodowe (8 zawodów: garncarstwo, obróbka drewna i wikliniarstwo, bartnictwo, zielarki, tkactwo, kowalstwo, rymarsko szewski, kurs kulinarny)
- kurs obsługi ruchu turystycznego z elementami technologii ICT
- warsztaty aktorskie połączone ze szkoleniemz zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie
- szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej

 

Projekt  skierowany jest do mieszkańców gminy Bieliny:

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się i kształcących
  • zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i  kwalifikacji

Termin realizacji projektu: 01.04.2010 r. - 31.05.2011 r.

 

Uczestnikom projektu gwarantuje się: zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia lub zapewnienie transportu na szkolenia i kursy, opiekę nad osobami zależnymi w trakcie szkoleń (np. nad małymi dziećmi będącymi pod ich wyłączną opieką), posiłki, niezbędne materiały szkoleniowe oraz pieniężne dodatki szkoleniowe

 

 - zestawienie_kolor_poklzmniejszone_projekt.jpg

 

Anita Kopacz
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x