Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Podstawowe informacje o gminie

 

Powierzchnia

 83,26km²

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 XII 2006 (stale zamieszkali, dane GUS)

 

12 278 mieszkańców

Sołectwa

1. Bęczków,

2. Cedzyna,

3. Górno,

4. Górno- Parcele,

5. Krajno Pierwsze,

6. Krajno Drugie,

7. Krajno – Parcele,

8. Krajno – Zagórze,

9. Leszczyny,

10. Podmąchocice,

11. Radlin,

12. Skorzeszyce,

13. Wola Jachowa

Ilość szkół podstawowych

8: Bęczków, Cedzyna, Górno, Leszczyny, Radlin, Krajno,

      Skorzeszyce, Wola Jachowa

Ilość szkół gimnazjalnych

4:– Bęczków, Górno, Krajno, Wola Jachowa

Ilość szkół ponadgimnazjalnych

- 

Parafie

Parafie Rzymsko - katolickie:
Górno, tel. (041) 3023203,
Krajno, tel. (041) 3023127,
Bęczków, tel. (041) 3023223,
Leszczyny, tel. (041) 3021917,
Skorzeszyce, tel. (041) 3023025,

Dom Rekolekcyjny w Skorzeszycach tel. (041) 3023086

 

Główne źródła utrzymania mieszkańców

 

Główne zabytki

 

Górno

1. Cmentarz parafialny XX w, 1935 r. w granicach ogrodzenia

2. Dom, Górno 37, drewniany, 1919 r. właściciel: Józef Stąporek

3. Dom, Górno 48, drewniany, 1911 r. właściciel: Stanisław Frąk

4. Zespół zagrody, Górno 18 właściciel: Eugeniusz Stępień

a) dom drewniany, z przed 1918 r.

5. Zespół zagrody, Górno 33, właściciel: Adam Zych

a) dom drewniany, 1919 r.

6. Pomnik Stefana Żeromskiego na placu Urzędu Gminy

w Górnie.

7.Pomnik upamiętniający pomordowanych mieszkańców Górna w czasie II wojny światowej – na placu szkolnym

w Górnie.

 

Krajno

1. Cmentarz parafialny, ok.1930 r. w granicach ogrodzenia

2. Kapliczka drewniana, sprzed poł. XIX w.

3. Stodoła, Krajno 90, drewniana, ok. 1900 r., właściciel: Jan Błaszczyk

4. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla

  a) Dzwonnica, murowana, 1934 r.

  b) Kościół, murowany, 1934 r.

  c) Ogrodzenie ( z bramką), murowane, 1934 r.

5. Zespół zagrody, Krajno 73

  a) dom drewniany z XX w,

  b) piwnica drewniano – murowana z XX w.

6. Pomnik upamiętniający pacyfikację mieszkańców wsi Krajno w czasie II wojny światowej – na placu szkolnym w Krajnie.

7. Pomnik poświęcony oddziałom partyzanckim, działającym w czasie II wojny światowej na terenie kielecczyzny – po prawej stronie przy trasie, tuż przed Św. Katarzyną.

8. Pomnik poświęcony Grzegorczykom – poetom – na terenie ich domu rodzinnego (Wymyślona).

 

Leszczyny

1. Cmentarz przykościelny przy Kościele Parafialnym św. Jacka

2. Ogrodzenie z bramką przy Kościele Parafialnym św. Jacka.

3. Cmentarz parafialny z 1846 r. w Leszczynach, nr rejestru 1130

4. Cmentarz parafialny (stary) pocz. XIX w. w Leszczynach, nr rejestru 1131

5. Kościół Parafialny św. Jacka, pocz. XIX w. w Leszczynach, nr rejestru 163

6. Tablice pamiątkowe poświęcone rodzicom Stefana Żeromskiego:

  a) w kościele,

  b) na murze cmentarnym.

7. Pomnik poświęcony partyzantom zamordowanym w czasie II wojny światowej – przy parkingu naprzeciw kościoła parafialnego.

8. Tablica pamiątkowa poświęcona partyzantom zamordowanym w czasie II wojny światowej - na murze kościoła parafialnego.

 

Skorzeszyce

1. Cmentarz parafialny, ok. 1935 r. teren w granicach ogrodzenia.

 

Wola Jachowa

 Kaplica p.w. św. Joachima w Woli Jachowej,nr rejestru 300

 

Formy ochrony przyrody

 

Wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego utworzona została strefa ochronna, zwana „otuliną”. Północno – wschodni fragment gminy Górno o powierzchni

2950 ha położony jest w Otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (sołectwa: Górno – Parcele, Krajno Parcele, Krajno Pierwsze, Krajno Drugie i Krajno – Zagórze).

 

Północno – zachodni fragment gminy Górno o powierzchni 2262,8 ha  położony jest w obrębie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (sołectwa: Cedzyna, Radlin,

Leszczyny, Podmąchocice i Bęczków).

Pomniki Przyrody Nieożywionej i Żywej.

 

Bęczków:

-  Grzęda skalna, odsłonięcie piaskowców kwarcytowych

skałek dewońskich o długości 100m, wysokość do 15m.

-  Skałki „Kamieniec”, długość 60 m, na szczycie Góry

Wymyślona (414,6 m npm), druga nazwa Góra

Kamieniec. Odsłonięcie piaskowców kwarcytowych.

- Jałowiec – drzewo ok. 5m wysokości ( Bęczków – Niwy).

 

Krajno - Pierwsze:

-  Skała piaskowca kambryjskiego, w formie grzyba

bardziej zbliżona do bloku skalnego o wysokości 2,5 m,

długości 4m i szerokości 2,5 m.

-  Lipa drobnolistna, obwód 770 cm, wysokość 25 m, wiek

ok. 300 lat. Usytuowana po wschodniej stronie drogi

Górno – Bodzentyn, na wzgórzu – w obrębie pasieki

-  Lipa drobnolistna, obwód 400 cm, wysokość 25 m, wiek

około 200 lat. Rośnie na skarpie drogi Górno –

Bodzentyn, w przydrożnym zadrzewieniu.

 

"Jak Cię widzą, tak Cię piszą - łysogórski przepis na sukces"
UDA-POKL.09.05.00-26-049/08-00

 

Ewelina Majcher
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x