Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Opis projektu

 

         

 

Projekt pn. "Nam nie jest łyso! – Łysogórska Akademia Kobiet" realizowany jest w okresie od 1.11.2008 r. do 30.10.2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Jest on realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry" na obszarze 7 gmin z woj. świętokrzyskiego: Bielin, Bodzentyna, Górna, Łącznej, Masłowa, Suchedniowa i Wąchocka. Zakres terytorialny projektu i krąg podmiotów realizujących projekt bezpośrednio wynikają z wieloletniej współpracy Świętokrzyskiego Centrum FRDL i Stowarzyszenia. Obszar realizacji projektu wynika także z zasięgu działania Stowarzyszenia, będącego lokalną grupą działania w terminologii podejścia LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej.

 

W projekcie udział wezmą nieaktywne zawodowo kobiety z ww. obszaru - 200 osób.

 

Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie ich poziomu wykształcenia oraz zdobycie przez nie kompetencji kluczowych, a tym samym ułatwienie dostępu do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

 

Uczestniczki projektu spędzą w nim maksymalnie 14 miesięcy. Założono w nim wieloetapowy proces włączania ich w pełnię życia społecznego i zawodowego. Działania w projekcie z udziałem kobiet rozpoczną się od cyklu 5 sesji szkoleniowych pn. "Akademia Kobiet Sukcesu". Jego zadaniem jest przekazanie wiedzy o założeniach projektu, o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz o możliwościach wsparcia rozwoju zawodowego, a także zbadanie szans na rozwój uczestniczek i ich potencjału.

 

Spośród kobiet, które po cyklu Akademii… nadal będą chciały uczestniczyć w projekcie, wyłoniona zostanie grupa 150 pań, dla których opracowane będą przez psychologa i doradcę zawodowego indywidualne programy rozwoju zawodowego. W ten sposób zdeterminowany będzie ich program szkoleń w następnych etapach projektu.

 

W ramach projektu oferowane są następujące cykle szkoleń zawodowych: rękodzieło artystyczne, komputer w biurze, doradca europejski w małej i średniej firmie, obsługa ruchu turystycznego, praca w call centre, wizaż i stylizacja. Katalog szkoleń zawodowych wynika z aktualnych potrzeb rynku pracy. Do wyboru są również kursy językowe (języki: angielski, niemiecki, rosyjski i włoski).  Każda z kobiet uczestniczyć będzie także w kursie umiejętności pracy w grupie i komunikacji społecznej.

 

Dodatkowo kobiety mają możliwość uczestnictwa w stażu związanym z tematem wybranego szkolenia zawodowego.

 

Uczestniczkom projektu gwarantuje się: zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia, opiekę nad osobami zależnymi w trakcie szkoleń (np. nad małymi dziećmi będącymi pod ich wyłączną opieką), posiłki, niezbędne materiały szkoleniowe i biurowe oraz pieniężne dodatki szkoleniowe i stażowe.

 

Dariusz Dąbek
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x