Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Podstawowe informacje o Gminie

 

Powierzchnia

88,06 km

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 XII 2006 (stale zamieszkali, dane GUS)

 

 

9 935 osób

Sołectwa

Na terenie gminy znajduje się 15 sołectw:
Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Belno, Makoszyn, Huta Nowa, Huta Stara, Huta Szklana, Huta Koszary, Lechów, Kakonin, Napęków, Górki Napękowskie, Czaplów Zofiówka,  Huta Podłysica, Porąbki

Ilość szkół podstawowych

Na terenie gminy znajduje się 8 Szkół Podstawowych:
- Szkoła Podstawowa w Bielinach w Zespole Szkół Samorządowych  w Bielinach, ul. Partyzantów17; 26-004 Bieliny, 
- Szkoła Podstawowa w Belnie,
 Belno 25, 26-004 Bieliny, tel. 041/ 302 53 70    
- Szkoła Podstawowa w Makoszynie
  Makoszyn  100 a;  26-004 Bieliny, Tel 041/ 302 53 68
- Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej
  Huta Nowa 48; 26-004 Bieliny, Tel. 041/ 30 25 069
- Szkoła Podstawowa w Hucie Starej
  Huta Stara 25; 26-004 Bieliny; Tel. 041/ 30 25 086
- Szkoła Podstawowa w Lechowie
  Lechów 66; 26-004 Bieliny; Tel. 041/ 30 25 369
- Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy
  Huta Podłysica 58; 26-004 Bieliny; 041/ 30 35 093
- Szkoła Podstawowa w Porąbkach
  Porąbki 1; 26-004 Bieliny; 041/ 30 25 011

Ilość szkół gimnazjalnych

W gminie znajduje się 1 gimnazjum:
Gimnazjum w Bielinach w Zespole Szkół Samorządowych
  w Bielinach
ul. Partyzantów 17; 26-004 Bieliny;
Tel. 302 50 60 fax. 302 61 57; 

Ilość szkół ponadgimnazjalnych

brak

Parafie

- Parafia rzymsko – katolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Mari Panny w Bielinach
- Parafia rzymsko – katolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Hucie Nowej
- Parafia rzymsko – katolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Makoszynie

Główne źródła utrzymania mieszkańców

Rolnictwo, zatrudnienie w zakładach pracy znajdujących się w oddalonych o 23 km od Bielin - Kielcach

Główne zabytki

Zabytkowa Chałupa w Kakoninie - została wybudowana około 1820 roku przez Wojciecha Samca. Jest to drewniany budynek mieszkalny charakterystyczny dla wsi świętokrzyskich, składający się z trzech pomieszczeń o klasycznym układzie: sień – izba – komora. Pomieszczenia zostały wyposażone w zabytkowe eksponaty np. kolebkę dla dzieci zawieszoną u sufitu, krosno, maselniczkę itd.

        Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach - wzniesiony został w 1637 r. z fundacji biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, rozbudowany od zachodu w 1838 roku. Kościół jest jednonawowy, zbudowany w stylu wczesnobarokowym, o klasycznej fasadzie
z prezbiterium zakończonym absydą i kaplicami w transepcie. Jest murowany i tynkowany.
W barokowym wystroju wnętrza przyciąga uwagę piękny ołtarz główny (z XIX w.) z obrazem Świętej Rodziny z połowy XVII w..
Z drugiej połowy XVIII w. pochodzą dwa boczne ołtarze późnobarokowe znajdujące się w kościele ( w lewym widnieje obraz MB z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVIII w., w prawym - obraz Ukrzyżowania z XVII w.). W kościele możemy zobaczyć także epitafia z XVII-XVIII w.


-
Cmentarz choleryczny w Lechowie
– w roku 1856 gminę Bieliny dotknęła epidemia cholery, na pochówek zmarłych choleryków przeznaczono teren na cmentarz w Lechowie.

- Cmentarz parafialny w Bielinach najważniejszych Z obiektów dziedzictwa kulturowego gminy Bieliny.

Cmentarz został założony w 1 ćw. XIX w., leży na równinnej działce. Najstarszym istniejącym nagrobkiem jest płyta nagrobna Katarzyny z Karczewskich, zm. w roku 1824 i Marcelego, zm. 1825 Paszkowskich. Na plebanii przechowywana jest dokumentacja cmentarza od powstania styczniowego. Starsze dokumenty są w archiwum diecezjalnym.

Na bielińskim cmentarzu znajdują się groby o znaczeniu historycznym lub osób szczególnie zasłużonych:

- płyta nagrobna Katarzyny z Karczewskich + 1824 i Marcelego + 1825 Paszkowskich

- nagrobek ks. Karola Żurkowskiego XIX w.

- nagrobek ks. Walentego Pękalskiego + 1893

- nagrobek Jacka Kałuży, pielgrzyma do Rzymu, + 1911

- mogiły zamordowanych przez Niemców w latach 1940-1944: Józefa Poniewierskiego, Ignacego Porębskiego, Tomasza i Ignacego Pindralów, Edwarda Gwardiana Michalskiego, Józefa Maruszaka, Jana Salwy, Bronisława Zwierzyńskiego, Władysława, Józefa i Stanisława Michalskich, Ignacego Kowalczyk, Jana i Józefa Mikołajczyków

- nagrobek Stanisława Kota, więźnia Caratu + 1947

- nagrobek Jana Kowalczyka byłego więźnia Oświęcimia, Buchenwaldu, Dachau + 1977

Na elementy cmentarza składają się:

·  Mur ogrodzeniowy z 1 poł. XIX w.

·  Brama z 1 poł. XIX w.

·  Kościół ok. 1,5 km na zach. (1637r.)

·  3 nagrobki wolnostojące  z 2 poł. XIX w. i ok. 800 z 1 i 2 poł. XX w.

·  2 płyty nagrobne z 1 poł. XIX w.

·  Ok. 300 mogił ziemnych z krzyżami z 1 i 2 poł. XX w.

Formy ochrony przyrody

- Świętokrzyski Park Narodowy i jego otulina
- Cisowsko - Orłowiński Park Krajobrazowy i jego otulina
- Rezerwat Przyrody "Zamczysko"Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x