Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Ciekawostki kulturalne i ciekawi ludzie

 

 W gminie Łączna działa pięć Kół Gospodyń Wiejskich:

Koło Gospodyń Wiejskich Łącznianie

Koło Gospodyń Wiejskich i działający w nim Zespół Artystyczny „Łącznianie” istnieje od 1961 roku i liczy 17 członków. Obecnie opiekunem i kierownikiem zespołu jest  Jolanta  Żaczek. 
Działający w Kole Zespół Śpiewaczy „Łącznianie” uświetnia swymi występami uroczystości organizowane na terenie Gminy Łączna:
- coroczny udział w dożynkach gminnych
- występy dla jubilatów z okazji 50-lecia par małżeńskich
- występ na 15-leciu Gminy Łączna
- występ na 85-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
- występ  na spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów i Rencistów Łączna
- występ na Koncercie kolęd i pastorałek w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „KUŹNICA”
- udział w eliminacjach powiatowych w Skarżysku-Kamiennej  „Kolędy i pastorałki” oraz finale we Włoszczowie
- udział w powiatowych eliminacjach i finale „Spotkań z Folklorem” w Busku Zdroju – zajęcie III miejsca w 2012 r.
- udział w wojewódzkim przeglądzie dorobku kulinarnego, artystycznego i kulturalnego w ramach projektu pn. Święto Małych Ojczyzn, zakwalifikowanie do finału „Nasze Dobre Świętokrzyskie” -zajęcie III miejsca
- udział w dożynkach powiatowych w Bliżynie w 2011 r. – I miejsce za najlepszy występ zespołu ludowego i II miejsce na najlepszą potrawę regionalną tj. zacierkę dyniową
- występ artystyczny podczas Targów Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL  w 2009, 2010 i 2011

- kgw_laczna.jpg

Koło Gospodyń Wiejsckich Klonów

KGW w Klonowie powstało w 1982 roku. Zadebiutowało na pierwszym Przeglądzie Piosenki w Pińczowie w składzie 24 osobowym, w tym 20 pań i 4 panów. Na początku funkcjonowania zespołu nie było jeszcze tradycyjnych strojów ludowych. Pod koniec lat 80 Urząd Gminy zafundował dla zespołu buty oraz materiał z którego uszyto tradycyjne Klonowsko-Świętokrzyskie stroje. 
O bogatym dorobku KGW "Klonowianki" świadczą liczne dyplomy zdobywane przez zespół:
- 1994r. maj Buskie Spotkanie z Folklorem,
- 1994 - 2000r. maj Buskie Spotkanie z Folklorem
- 2000r. maj Nagroda ufundowana przez"Radio Kielce” za wysoki poziom artystyczny i kultywowanie   tradycji folklorystycznych
- 2000r. Nominacja do udziału w XXIV Buskich Spotkaniach z Folklorem – Jędrzejów
- 2002r. XXVI Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem
- 2002r. maj Dyplom za udział w Finale Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem
- 2003r. sierpień Wójt Gminy Łączna za udział w"Gminnych Dożynkach Łączna 2003”
- 2005r. Dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie kulinarnym odbywającym się podczas obchodów Powiatowego Święta Plonów Dożynki 2005 w Skarżysku-Kamiennej
- 2005r. wrzesień Wójt Gminy Łączna podziękowanie za udział w"Gminnym Święcie Plonów”
- 2005r. sierpień Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie na Najładniejszy Strój Ludowy – Skarżysko-Kamienna
- 2005r. sierpień Podziękowanie od Starosty Skarżyskiego za czynny udział w Powiatowym Święcie Plonów
- 2005r. wrzesień Dyplom za udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
- 2007r. maj XXXI Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem
- 2007r. maj Jędrzejów Dyplom za udział w Przeglądzie Rejonowym Zespołów Śpiewaczych
- 2007r. Wójt Gminy Łączna podziękowanie za reprezentowanie gminy na Eko-Jarmarku"Między polem a stołem”
Tak liczny dorobek świadczy o olbrzymim zaangażowaniu w ochronę dóbr kultury lokalnej zarówno na polu muzycznym, jak i obrzędowym. Oprócz przepięknych występów kulturowo-folklorystycznych zespół zajmuje się obsługą imprez typu dożynki, imprezy miejscowe i gminne, promowaniem kulturalnym Klonowa.
Zespół Śpiewaczy KGW"Klonowianki” kultywuje piękne tradycje swoich przodków. Powstało tu wiele pieśni, które upowszechnione zostały dzięki nagraniom radiowym.
Cenny dorobek stanowią liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół w gminie Łączna i prezentowanie zachowań obrzędowych typu: pieczenie chleba, kiszenie kapusty, darcie pierza i sprawowanie opieki merytorycznej nad występami przygotowanymi przez młodzież, co stanowi przykład działań międzypokoleniowych ukierunkowanych na ochronę dóbr kultury.Zespół KGW"Klonowianki” wspiera wolontariacko wszelkie akcje organizowane na rzecz dzieci tj. organizowanie półkolonii letnich i zimowych, prowadzenia świetlicy, organizowanie imprez integracyjnych międzypokoleniowych itp.

- kgw_klonow.jpg

 

Koło Gospodyń Wiejskich Gózd

KGW w Goździe powstało w 1961 roku. W  latach 60 i 70 koło prowadziło wszechstronną działalność: kursy gotowania, szycia, wysiew nasion, uprawę ogródków warzywnych. Panie z KGW często występowały na scenie uczestnicząc w dożynkach i przedstawieniach dla mieszkańców. W roku 2008 koło reaktywowało swoją działalność zaczynając od sukcesu - zdobywając I miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec podczas Dożynek Gminnych oraz I miejsce za potrawę regionalną - kapustę z grzybami podczas Dożynek Powiatowych. KGW zajęło II miejsce w konkursie Wojewody Świętokrzyskiego "Świętokrzyska potrawa świateczna" za barszcz z pierożkami na cieście drożdżowym.

- kgw_gozd.jpg

 

Koło Gospodyń Wiejskich Osełków

KGW Osełków istnieje od 2009 roku, liczy 17 osób. Jego założycielką jest Monika Pająk. Panie mają na swoim kącie liczne występy oraz wygrane.
W 2012 roku na Dożynkach Gminno – Powiatowych w Łącznej – KGW Osełków zajęło I miejsce za najładniejszy wieniec oraz wyróżnienie na Dożynkach Wojewódzkich w Pińczowie.
Następnie I miejsce  za najładniejsze stoisko z rękodziełem podczas Kiermaszu Wielkanocnego, w którym brały udział koła gospodyń wiejskich z siedmiu gmin należących do Stowarzyszenie LGD-Wokół Łysej Góry.
Kolejny sukces to I miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy podczas Święta Plonów w Gminie Łączna 2013.

- kgw_oselkow.jpg

 

  Pan Jacek Kwiecień 

Kilka słów od autora:

Wiersze piszę z potrzeby serca. Piszę o przyrodzie, o regionie w którym mieszkam, o wiosce rodzinnej, chcę zatrzymać w moich wierszach czas z mojej młodości, który bardzo szybko umyka. Piszę też o miłości, rozstaniach. Każdy temat współczesny też mi nie jest obojętny. Interesuję się historią regionu. Zbieram skamieniałości. Lubię zbierać grzyby.

Jacek Kwiecień

 Nasza Gmina 

Nasza Gmina Łączna u źródeł Kamionki, 
rozsiadła się na wzgórzach wokół pola łąki. 
Z paru wiosek się składa tak blisko,,Łysicy", 
w sercu,,Puszczy Jodłowej" i wzgórz malowniczych.
Historia wioski sięga aż do Gedeona, lecz w swych latach Gmina jak dziewczyna młoda.
Chociaż Łączna to wioska, ale też i gmina i pod swą nazwą,,Łączna" w jedność wioski spina.
Jako młoda gmina ma obszar niewielki, to na jej obszarze mieszczą się perełki.
Przez jej okolice dwie rzeczki się wije.Puszcza Gminę podziwia wyciągając szyję.
Mamy czyste powietrze, latem w lesie grzyby,piękny zalew na Jaślach w nim pluskają ryby.
W małej wiosce Osełków dawno przed wiekami,żył straszny gad,,Dinozaur",,Cynognatem" zwany.
Chociaż do dzisiejszych czasów żyć tutaj nie sprostał, to jego trop w kamieniu jako świadek został.
Łączna jako wioska w kraju słynną była. Wyrobem zabawek z drewna się trudniła.
Gdy po jej zabawki zewsząd przyjeżdżali, żeby było śmieszniej,,Kunikowem" zwali.
Jest też w gminie, kościół, cmentarz tam zmarłych mogiły. Jest mogiła z czasów wojny, tych bomby zabiły.
Są groby żołnierzy tu krew swą przelali, broniąc naszej Ojczyzny w tej ziemi zostali.
Jest w gminie przychodnia, straż, bank, nowa szkoła i na lekcję dzieci co dzień dzwonkiem woła.
Gdy jedziesz Występą, to swój wzrok zachwycisz, jakby z dachu świata okolice widzisz.
Kiedy wzrok skierujesz w cztery świata strony, widzisz wioski rozsiadłe i lasów korony.
Troszkę w dole rozsiadła wioska Zalezianka, droga w niej się wije cały czas w kolankach.
Zalezianka dla puszczy bliską jest sąsiadką, w czasie wojny dla leśnych była dla nich matką.
Z Występy też zobaczysz jeden z górskich szczytów, przy nim wioska Zagórze z kopalnią kwarcytu.
Są tam wioski Zajamnie i Zaciszowica,lecz złączone z Zagórzem do niej ich się wlicza.
Dalej na wschód położone już w gminy granicach, Zaskale i Podłazie, to wioski rolnicze.
Lecz grunta tych wiosek pierwszej klasy gleba, to nigdy i Gminie nie zabraknie chleba.
Są jeszcze Gózd i Jęgrzna śliczne w swej urodzie.Domy Gozdu na wzgórzach, a Jęgrznej przy wodzie.
Mała wioska co w swej nazwie ma Czerwona Górka,łączy się z Kamionkami, jest jakby jej córka
Jest mała wioska Stawik, tylko parę domów. Do lasu przytulona tak jak wioska Klonów.
Śliczny widok w oddali, roje pszczół usłyszysz, Klonów z czystym powietrzem jest oazą ciszy. 
Warto gminę odwiedzić,okolice śliczne,tutaj się zaczynają szlaki turystyczne.
Jest hotel, restauracje a w nich smaczne kąski.O tych stronach w,, Echach Leśnych" pisał już Żeromski.
Choć gmina Łączna mała, lecz jej okolica, wszystkich co ją zwiedzają pięknem swym zachwyca. 

J. K.

Ewelina Majcher-Obara
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x