Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
      
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
środa, 28 czerwca 2017
179 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
imieniny
Florentyny, Ligii, Leona

Aktualności

 
2016-05-19

Wkrótce "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry" znów ruszy z dotacjami

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

W kwietniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

Jakie wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na uruchamianie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 80 tysięcy złotych (będzie to premia wypłacana w dwóch transzach 70% i 30%). Zakres tematyczny  działalności jest bardzo szeroki (choć wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentami mogą być  osoby fizyczne z obszaru LSR, ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS (z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie przedłożenie oraz poprawne zrealizowanie biznesplanu.  Wnioskodawca będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy (w tym samo zatrudnienie).

Jakie środki na rozwój firm?

Zakres tematyczny wsparcia w tym przypadku również jest bardzo szeroki (wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania może wynieść do 300 tys. zł. Formą wsparcia będzie refundacja nie więcej niż 70% części kosztów kwalifikowanych. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedłożenie biznesplanu. Beneficjenci mają obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.  Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu. Pomoc może być przyznana beneficjentowi, który uzyskał premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej po upływie 2 lat.

Pomoc na operację w tym zakresie jest przyznawana, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne  są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Jakie działalności nie będą wspierane?

Z pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej nie mogą skorzystać osoby uruchamiające lub rozszerzające działalność w kierunku:

 • działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwa i wydobywania;
 • działalności usługowe wspomagającej górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcji  chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcji metali;
 • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarki magazynowej.

Jakie jeszcze dotacje?

W drugim półroczu 2016 LGD planuje przeprowadzić nabory również na następujące działania:

 • Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych
 • Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska, czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

O takie środki mogą starać się między innymi organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceny wniosków można uzyskać w Biurze Zarządu „LGD – Wokół Łysej Góry” w Bielinach (ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny) lub pod numerami telefonów: 41 260 81 53 oraz 606 666 339. Biuro w Bielinach czynne jest codziennie w godzinach 7.30-15.30, dodatkowo dyżur odbywa się w poniedziałki od 15.00 do 18.00.

W każdej z gmin członkowskich odbywać się będą dyżury pracownika LGD oraz członka zarządu, podczas, których będzie można skorzystać z doradztwa w powyższym zakresie.

Harmonogram dyżurów w gminach należących do Stowarzyszenia „LGD – Wokół Łysej Góry” zostanie udostępniony w terminie do 31 maja 2016 roku na stronie www.wokollysejgory.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich.


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
System Informowania Mieszkańców
Aby otrzymywać informacje SMS, dopisz swój numer telefonu komórkowego.


lcoi
Turystyka wokół Łysej Góry
Statystyki
Licznik odwiedzin:
2047168
Dzisiaj:
98
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.162.114.84
Pogoda
Facebook
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI