Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Turystyka aktywna

 

- head_portalu1.jpg

SZLAKI PIESZE

Przez teren Gminy Bielin yprzebiegają dwa szlaki turystyczne:

- Szlak niebieski  Wał Małacentowski - Kapliczka świętego Mikołaja, 16 km  Wał Małacentowski skrzyżowanie ze szlakiem zielonym Łagów - Nowa Słupia - Lechówek (2,5) - Duża Skała (5,00) - Bieliny(10,00) PKS- Podlesie, połączenie ze szlakiem czerwonym Kuźniaki - Gołoszyce] (12,00) - Kakonin (14,00) PKS - kapliczka św. Mikołaja (16,00)

- fragment czerwonego szlaku turystycznego im. Edmunda Massalskiego - główny szlak turystyczny Gór Świętokrzyskich:
Łysa Góra (Święty Krzyż) PKS (25,5) początek szlaku niebieskiego do Pętkowic - Przełęcz Hucka  PKS (28,00) - Podlesie (34,00) połączenie ze szlakiem niebieskim kapliczka św. Mikołaja - Wał Małacentowski - Kakonin (36,00)- kapliczka św. Mikołaja(38,00) początek szlaku niebieskiego Wał Małacentowski  - Łysica (41,00) - Święta Katarzyna PKS (43,5)

SZLAKI ROWEROWE

Trasa nr 1 - „Duża pętla"

Długość: 36 km
Opis: Trzy czwarte trasy biegnie po drogach asfaltowych, pozostała część wiedzie drogami gruntowymi. Nadaje się do przejechania na rowerach turystycznych. Odcinki trudniejsze można przejść prowadząc rower. Technicznie trasa dość łatwa, kłopoty mogą sprawić jedynie liczne podjazdy. Szczególną uwagę należy zwrócić przy przekraczaniu ruchliwych jezdni w Bielinach, Hucie Nowej, Lechowie Makoszynie.
Oznakowanie: znaki trasy standardowe - białe tło, na górze czarny symbol roweru, a pod nim zielony prostokąt lub szczapka. Znaki umieszczone są również na specjalnie przygotowanych do tego tabliczkach.
Przebieg: Huta Szklana, Bartoszowiny, Brzózki, Lechów, Makoszyn, Bieliny, Porąbki, Kakonin, Huta Podłysica, Huta Szklana, Św. Krzyż. Ścieżkę można przebyć także w odwrotnym kierunku skręcając w szklanej Hucie w kierunku miejscowości Huta Podłysica.
Kilometraż: Huta Szklana - Bartoszowiny (3,5km) - Lechów (5,5km) - Makoszyn (4,5km) - Bieliny (6km) - Porąbki Szkoła (3km) - Zagroda w Kakoninie (3km) - Huta Podłysica (6km) - Huta Szklana (2km) - Święty krzyż (3km).

 

Trasa nr 2 - „Mała pętla"

Długość: 15km
Opis: Trasa poprowadzona po drogach asfaltowych i gruntowych oraz częściowo leśnych. Nadaje się do przejechania na rowerach turystycznych z oponami z szosowym bieżnikiem. Odcinki nieutwardzone nie powinny sprawić trudności. Technicznie trasa bardzo łatwa, może być traktowana jako wariant dojazdowy do głównych ścieżek. Należy zachować ostrożność na skrzyżowaniach w Bielinach i Hucie Nowej.
Oznakowanie: znaki trasy standardowe - białe tło, na górze czarny symbol roweru, a pod nim żółty prostokąt lub strzałka. Znaki umieszczone są również na specjalnie przygotowanych do tego tabliczkach.
Przebieg: chcąc przejechać całą ścieżkę należy dojechać do Lechowa i stamtąd już rowerem kontynuować jazdę kierując się na Jeźwiny (uwaga na krzyżówce - skręt w lewo). Dalej Czaplów, Bieliny, Huta Podłysica, Huta Nowa, Jeźwiny, skrzyżowanie z drogą asfaltową do Lechowa.
Kilometraż: Krzyżówka w2 Lechowie - Lechów Jeźwiny, koniec drogi asfaltowej (1km) - Skrzyżowanie ścieżek (3km) [Pierwszy wariant prowadzi w lewo do Czaplowa i dalej zgodnie z opisem, kierując się bardziej w prawo dojedziemy do Huty Nowej i dalej jak w opisie tylko w przeciwnym kierunku. Oba warianty tworzą pętle] - Czaplów (1km) - Bieliny (2km) - Huta Podłysica (4km) - Huta Nowa (2km)- Skrzyżowanie ścieżek (2km) - Lechów Jaźwiny (3km)- Krzyżówka w Lechowie (1km)

I wariant wycieczki

Rozpoczynając w Hucie Szklanej swą wyprawę koniecznie trzeba zatrzymać się na chwilkę przy pomniku Trzech Krzyży i popatrzyć na wspaniałą panoramę. Zaczynają od lewej strony widać kolejno: Pasmo Bielińskie z najwyższym szczytem Dużą Skałą (444km), lekko na drugim planie to pasmo dzikiej przyrody Cisowsko - Orłoińskiego Parku Krajobrazowego, następnie Pasmo Brzechowskie ze swoimi trzema wyniosłymi, charakterystycznymi wierzchołkami: Górą Sikorzą, Górą Zalasną i Otroczem, aż wreszcie widoczne w oddali Kielce z Górą Telegraf. Pomnik na przełęczy upamiętnia ofiary  obozów koncentracyjnych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wkrótce powstanie tu Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich oraz Skansen Średniowieczny - Wioska Słowiańska. W Centrum stworzony zostanie Ośrodek  Edukacji Ekologicznej i Regionalnej, galeria świętokrzyskich twórców ludowych, a także edukacyjna, interaktywna huta szkła. Z przełęczy Huckiej proponujemy trasę: Huta Szklana - Huta Podłysica - Kakonin - Porąbki - Bieliny - Czaplów - Huta Nowa - Huta Podłysica - Przełęcz Hucka (o.dł.25km)

Po przejechaniu około 0,5 km na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i kierujemy się na Hutę Podłysicę. Pierwszy odcinek do leśniczówki Jastrzębi Dół, charakteryzuje się dużą liczbą krótkich podjazdów i zjazdów. Spoglądając w lewą stronę możemy do woli podziwiać wspaniałe widoki na Pasmo Bielińskie i Cisowsko - Orłowińskie. Za budynkiem Szkoły Podstawowej w lewą stronę odchodzi znakowana ścieżka rowerowa koloru żółtego. Warto jednak dojechać aż do skrzyżowania przy drewnianym krzyżu i skręcić w prawo. Po minięciu leśniczówki dojeżdżamy do granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Część dalszej drogi biegnie lasem, a następnie odkrytym terenem w stronę Kakonina. Możemy wtedy podziwiać wspaniałe widoki okolic Kielc. Na ostatnim planie widoczny jest Telegraf, dalej Pasmo Posłowickie z Pierścienicą, na szczycie, której stoi skocznia, kolejno widać Pasmo Zgórskie z Patrolem, aż wreszcie Górę Karczówkę. W Kakoninie warto zatrzymać się na dłużej i zwiedzić dziewiętnastowieczną zabytkową chałupę. Ta drewniana zagroda o zabielonych wapnem ścianach jest prawdziwym muzeum historii naszej gminy. Jego istnienie pozwoli ocalić od zapomnienia kulturę i tradycję naszego regionu. Miejsce, w którym się znajduje również nie jest przypadkowe. Łysica i leżący u jej stóp Kakonin od wieków owiane są legendami. Jedna z nich mówi o tym,że ze wsi tej wywodzi się wielki zbój Kak, który przez lata rabował na świętokrzyskich ziemiach. Ostatecznie za swe zbrodnie zbój został osądzony i powieszony na rynku w Krakowie, a zgromadzone przez niego ogromne skarby, ukryte w lipowej dziupli, posłużyły na budowę kościoła w Bielinach. Stojąc przed chałupą mamy malowniczy widok na północną część gminy, a po lewej stronie na wzgórze kościelne, na którym dumnie króluje legendarny kościół, na budowę, którego „garść złota" dał zabój Kak. Z pierwszej strony chałupy biegnie ścieżka prowadząca wprost szlak pieszy do kapliczki Św Mikołaja i przez Łysicę do Świętej Katarzyny. Z tego miejsca możemy cofnąć się do kierunku Podlesia i zjechać drogą do Bielin podziwiając piękny widok na Bieliny. Z Kakonina można również dojechać do Porąbek, a za szkołą skręcić w lewo. Dalszą drogę wyznaczać nam będzie widoczny w oddali na wzgórzu kościół w Bielinach. Gruntowa droga prowadzi wśród wspaniałej scenerii łąk i pół świętokrzyskiej krainy. Po lewej stronie spogląda majestatycznie Łysica i Góra Agatka z całym Grzbietem Łysogórskim, a po prawej nieco niższy Otrocz i Telegraf.

I w ten sposób znów jesteśmy w Bielinach. To tu urodził się i tworzy autor wielu powieści i zbiorów poetyckich Józef Ozga Michalski, którego okazały dom możemy podziwiać na skraju wsi pa lewej stronie za kościołem. Stąd wywodzi się również malarz Stanisław Bąk. Bogactwo podań, obrzędów i pieśni, tradycje świadczą o bogactwie kulturowym tego regionu. Kierując się na Czaplów, a następnie na Hutę Nową, a potem na Hutę Podłysicę powracamy na parking w Hucie Szklanej.

II wariant wycieczki

Rowerową wyprawę szlakiem świętokrzyskiej wsi można zacząć od odwiedzenia Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego, ponieważ z parkingu w Szklanej Hucie prowadzi wygodny szlak - jedyna droga kołowa na szczyt góry. Po kilkunastominutowej jeździe środkiem jodłowych kniei turysta przekracza brame klasztoru. Ciekawostką jest, że Łysiec w pradawnych czasach był miejscem pogańskich obrzędów religijnych. Zanim benedyktyni osiedlili się na jego szczycie i rozsławili na okolicę chrześcijańskie praktyki, czczono tu trzy bóstwa pogańskie: Ładę, Bodę i lejlę. Pozostałością po tych obrzędach są zachowane prawie 1,5 km długości kultowe wały kamienne. Pierwszy kościół ufundowała prawdopodobnie Dąbrówka, żona Mieszka I, natomiast zespół zabudowań klasztornych zbudował Bolesław Krzywoustny na początku XI wieku z przeznaczeniem dla zakonników. Przez wieki klasztor na Łuścu Jagielonowie, a zwłaszcza król Polski Władysław Jagieło, który często  podróżował na górę Krzyża. Opactwo benedyktyńskie zostało skasowane w 1818. Obecnie w zabudowach klasztornych znajduje się Zakon Misjonarzy Oblatów NMP.

Do zwiedzania udostępnione są krużganki, kościół, Muzeum Misyjne Oblatów oraz Kaplica Oleśnickich z kryptą, w której znajdują się zmumifikowane zwłoki Jeremiego Wiśniowieckiego. Po wyczerpującym spacerze można skorzystać z oferty działających w obrębie klasztoru kawiarni, kupić ciekawe pamiątki i zielarskie specjały benedyktyńskiej apteki. Święty Krzyż odiedza rocznie 200 tysięcy pielgrzymów i turystów z całego świata. Po drodze w kierunku na Szklaną Hutę nieodzwocznie trzeba zajrzeć na owiane legendami gołoborze. Rumowiska, o których mowa, to nic innego jak utwory skalne powstałe w plejstocenie w wyniku wietrzenia piaskowców kwarcytowych pod wpływem warunków klimatycznych. Nazwa ich wywodzi się z podań ludowych, gdzie mianem gołoborza określono miejsce na stokach gór pozbawione borów (lasów). Z tego wyjątkowego miejsca zaprawieni rowerzyści mogą niebieskim szlakiem (za przystankiem PKS-u, obok Klasztoru) zjechać w kierunku Nowej Słupi, by podziwiać  wspaniałą panoramę Pasma Jeleniowskiego. Zaczynając od lewej strony ukazuje kolejno Góra Witosławska, Szczytniak i Góra Jeleniowska. Po kilku minutach jazdy możemy dojechać do parkingu w Nowej Słupi. Dalsza droga nie stwarza już takich trudności. Asfaltem zjeżdżamy e dół mijając kolejno Muzeum Starożytnego Hutnictwa i plac „Piecowisko", na którym co roku odbywają się wytopki żelaza tzw. „Dymarki Świętokrzyskie". Za kościołem należy skręcić w prawo na drogę w kierunku Kielc. Po około 1 km mozolnego podjazdu dojeżdżamy do krzyżówki, skąd mamy dwie możliwości kontynuowania dalszej jazdy. W lewą stronę odchodzi zielony szlak pieszy z Nowej Słupi do Łagowa przez Kobylą Górę. Podążając nim po kilku kilometrach dojedziemy do połączenia ze szlakiem niebieskim na Wale Małacentowskim. W ten sposób można powrócić na nasz szlak rowerowy, którym dojedziemy do Bielin i dalej na przykład na przełęcz Hucką. Cała trasa Święty Krzyż - Kobyla Góra - Wał Małacentowski - Bieliny - przełęcz Hucka liczy około 25 km. Trasa jest godna uwagi ze względu na wspaniałe walory widokowe Pasma Bielińskego.

Kierując na krzyżówce w prawo, po około 4 km jazdy okraszonej wspaniałymi widokami  dojeżdżamy do Bartoszowin. Wieś tę założył w XVI w polski heraldyk, Bartosz Paprocki. W miejscowości tej łączymy się ponownie ze znakowanym szlakiem rowerowym koloru zielonego. Skręcając na skrzyżowaniu w lewo można dojechać do Lechowa i Makoszyna, a następnie wrócić z powrotem do Bielin.Odcinek ten zaznajamia nas przede wszystkim z panorama Pasma Cisowsko - Orłowińskiego i najwyższym wzniesieniem góra Kiełków(452 m)  Mnóstwa wrażeń dostarczy również jazda ścieżką w kierunku Huty Szklanej. Już po kilku minutach osiągamy pierwsze wzniesienie z rozległym krajobrazem na leżący wśród świętokrzyskich wzniesień gminę Bieliny. Po krótkim zjeździe dojeżdżamy do otuliny świętokrzyskiego Parku Narodowego i równolegle do linii lasu podążamy dalej wygodną ścieżką. Po pewnym czasie osiągamy szczyt wzniesienia, z którego roztacza się niezapomniany widok z leżącymi w oddali Kielcami i Łysicą po prawej stronie. Stąd już tylko ok. 1 km do przełęczy.


SZLAKI NARCIARSKIE

Gmina Bieliny ze względu na swoje położenie w widłach pasm: Łysogórskiego i Cisowsko - Orłowińskiego posiada dogodne warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. Wzgórza osiągające niewielkie wysokości o łagodnie opadających zboczach, na których jeszcze w marcu utrzymuje się śnieg dodatkowo sprzyjają uprawianiu tej dyscypliny sportu.

Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x