Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Gmina Masłów

 

- head_portalu1.jpg 

 

W gminie Masłów działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Gminy. Sprawuje jednocześnie nadzór merytoryczny nad świetlicami samorządowymi w: Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej.

Głównym celem działalności ośrodka jest edukacja kulturalna, realizowana poprzez różnorodne imprezy kulturalne organizowane dla wszystkich warstw wiekowych społeczności gminnej, przy współpracy ze szkołami oraz placówkami kulturalnymi z terenu województwa.

Na terenie naszej gminy działają licznie zespoły ludowe nas którymi GOKiS w Masłowie sprawuje opiekę merytoryczną, a oto niektóre z nich:

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinkach

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinkach powstało w sierpniu 1966 r. Jego założycielką była Stanisława Krakowiak, któremu przewodniczyła do roku 1969. Po jej odejściu funkcję na 2 lata objęła  Aniela Gołąbek. Od 1971 roku przewodniczącą została Halina Ksel, która prowadzi Koło do chwili obecnej. Od początku powstania aktywność Koła przejawiała się w organizowaniu zabaw tanecznych, wystawianiu sztuk teatralnych i jasełek. Ponadto Panie z KGW pod okiem fachowych instruktorów uczyły się i nabierały umiejętności w zakresie gotowania, pieczenia, przetwórstwa owoców i warzyw, kroju i szycia, haftowania, szydełkowania i inne. Bardzo wydatnie w tych działaniach wspomagał KGW w Brzezinkach personel instruktorski z Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Społeczność brzezińska swoje życie opierała w tym czasie trzech sformalizowanych strukturach: Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i powstałej w 1957 roku Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. W 1983 roku przy KGW zawiązał się Zespół Śpiewaczy „Brzezinianki”. W swojej ponad 20-letniej historii Zespół odniósł szereg sukcesów, na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Stale występuje w corocznym Przeglądzie „Buskich Spotkań z Folklorem”, gdzie w roku 1999/ 2000 zajął III miejsce. Stale bierze udział w „Otwartych Dniach Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach”. Obsługuje uroczystości gminne jak: Biesiada Masłowska, Dożynki, Noworoczny Tort Kultury. Interesującym jest, że członkinie Koła same piszą teksty do śpiewanych przez siebie piosenek. W 2006 roku z udziałem władz gminnych i powiatowych Koło obchodziło 40 – lecie swej działalności.

 

Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki”

Zespół Śpiewaczy „Dąbrowianki” w Dąbrowie utworzono z dniem 1 stycznia 2000 roku i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie. Inicjatorami narodzin Zespołu byli mieszkańcy Dąbrowy w osobach:

Pan Adam Chamerski

Pan Władysław Pawłowski

Pani Marianna Rachwał

Oraz pełniący wówczas funkcję sołtysa wsi Dąbrowa – Pan Stanisław Osuch.

Zespół w chwili powstania liczył 16 pań – śpiewaczek i solistka Pani Aniela Cedro.

Zespołem od samego początku do chwili obecnej kieruje Pan Adam Chamerski, który jest jego duszą i niewątpliwym motorem artystycznym. Odpowiada on za repertuar zespołu oraz pracuje nad jakościowym wykonaniem artystycznym.

Zespół funkcjonuje i rozwija się dzięki pomocy i wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie oraz władzom gminy Masłów, a w szczególności pełniącego Wójta Gminy Masłów Włodzimierza Koronę. Zespół został wyposażony w stroje ludowe w postaci spódnic, bluzek, gorsetów, korali i butów według tradycji regionalnej.

Repertuar Zespołu Śpiewaczego „Dąbrowianki” z Dąbrowy jest bardzo wszechstronny począwszy od kolęd świątecznych, pastorałek, pieśni kościelnych, pieśni i piosenek ludowych do współczesnych utworów.

 

Stowarzyszenie artystyczne „Golica”

Powstało na podstawie Uchwały zebrania założycielskiego o założeniu stowarzyszenia zwykłego z dnia 7 kwietnia 1989 r. Stowarzyszenie działa w oparciu o prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz 104 z 1989 r. z późn. zm./ oraz statutu.

 Stowarzyszenie założone zostało przez 13 osób. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności muzycznej, kulturalno-twórczej poprzez popieranie, rozwijanie i upowszechnianie artystycznej twórczości ludowej, kabaretowej, piosenki balladowej oraz biesiadnej. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar województwa świętokrzyskiego.

Od początku istnienia Zespołu wystawiono 11 programów kabaretowych, oprócz tego Zespół przygotował dwa programy katolickie było to: Misterium Krzyża i Abba Ojcze.

Zespół uczestniczy we wszystkich programach Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. Braliśmy udział w wojewódzkim konkursie Kolęd i Pastorałek oraz Buskich Spotkaniach z Folklorem. Przygotowane programy prezentowaliśmy na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Nasza działalność jest bardzo przychylnie przyjmowana przez mieszkańców gminy Masłów.

 

Klub Seniora

Masłowski Klub Seniora powstał w 2005 roku i rozwija się krk po kroku. Choć 3 lata ino trwamy, ale już plusy jakiesi

Masłowski Klub Seniora powstał w 2005 roku i rozwija się krok po kroku. Choć 3 lata ino trwamy, ale już plusy jakiesi mamy. Wszystkim się tym nie dogodzi, już pogłoska w Masłowie chodzi ze nase babki roboty nimajo i do Goku wcioz lotajo. Przecie my Goku nie zabierzemy i do tego Klubu wszystkich przyjmiemy. My tak naprowde to nie przeskodzomy ino tu mieło cas swój spedzomy. Młodzieży zawse ustepujemy, a zemy stare to o tym wiemy. My nasym dzieciom tyz  pomożemy, a reśte casu dlo siebie momy. Tu w nasym gronie tak mieło bywo, ze nawet nasych lot nom ubywo. Przemiełe Panie w Goku pracujo i jak zycliwie nos tu traktujo. Witajo zawse nos tak radośnie ze az nom w piersiach serce rośnie. Tyle nom dajo swoi miłości, ze nie cujemy nasy starości. Dyrektor Goku szacunkiem daży, uśmiech jest zawse na jego twarzy. Nasym Seniorom starość nie szkodzi, bo tu w tym Klubie jesteśmy młodzi. Kto w te rodzine sie zapisuje to i choroby zodny nie cuje. Jak nie wierzycie to przyjdźcie sami, przyjmiemy wszystkich z otwartemi ramionami. Nasza przewodnicząca o wszystkich pamięta i przyjmie kazdego jak kokosz swoje pisklęta. Pani Gienia tak sie poświęcieła ze dlo Seniorów nieba by przychyleła. I choćby z nos się wszyscy naśmiewali, my się będziemy razem trzymali. Choć momy wiek już dojrzały to jest Bozo wola, ale niech nom w zdrowiu zyje Młodzieżowy Klub Seniora.

mamy. Wszystkim się tym nie dogodzi, jogłoska w Masłowie chodzi ze n

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Kopcowej

Powstało w 1966 roku. Pierwszą przewodniczącą była pani Józefa Kowalik. Koło Gospodyń Wiejskich powstało nie dlatego, żeby śpiewać, ale dlatego że były bardzo ciężkie czasy, a dla KGW było wszystko w pierwszej kolejności. Choćby nawet kurczęta, które były przywożone z wylęgarni i sprzedawane dla członkiń Koła. Były organizowane ponadto różnego rodzaju kursy i szkolenia takie jak: gotowania, pieczenia, szycia. Były organizowane także wykłady dla członkiń przez lekarzy, szkolenia rolnicze BHP w gospodarstwie.

Koło Gospodyń występowało  na Gminnych Dożynkach, śpiewało piosenki o żniwiarzach, o  pracy na roli. Piosenki te panie układały same. Członkinie także były uczestniczkami pochodów I majowych za co w nagrodę wyjeżdżały do Warszawy.

Teraz są inne czasy i w Kołach Gospodyń Wiejskich dużo się zmieniło. Teraz wyjeżdżamy na wyjazdy zagraniczne, zwiedzamy różne kraje. Ale przy tym nie zaniedbujemy naszej gminy, występujemy na Dożynkach Gminnych, Biesiadach Masłowskich. Bierzemy także czynny udział w Buskich Spotkaniach z Folklorem.

Od 1990 roku Zespół KGW z Woli Kopcowej przyjął nazwę „Kopcowianki”. Zespół nasz rozwijał się stopniowo, powoli ale skutecznie. W 2002 roku na Buskich Spotkaniach z Folklorem zdobyliśmy wyróżnienie, natomiast w 2003 roku było już I miejsce. W 2003 roku braliśmy udział w konkursie piosenek  ludowych w Sładkowie Małym i zdobyliśmy Puchar Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Rok 2005 – III miejsce w Buskich Spotkaniach z Folklorem. Czynnie braliśmy udział w konkursie Kolęd i Pastorałek. Poza tym byliśmy zapraszani do Hotelu „Gromada” i „Echo” w Cedzynie, gdzie dawaliśmy występy dla Polonii zagranicznych. Przy grillu i ognisku śpiewaliśmy piosenki ludowe i biesiadne.

Obecnie współpracujemy z Kapelą Świętokrzyską  z którą swój repertuar prezentowaliśmy na Ukrainie, w Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz  dla grupy z Austrii w kieleckiej Katedrze.

 

Koło Gospodyń Wiejskich z Mąchocic Kapitulnych

Koło Gospodyń Wiejskich w Mąchocicach Kapitulnych działało już w pierwszych latach po II wojnie światowej. Kobiety spotykały się we własnych domach. Swój wolny czas poświęcały na śpiewy, recytacje, uczyły się pod kierownictwem instruktorów szyć, gotować i piec. Brały także czynny udział w uroczystościach gminnych, powiatowych takich jak: Dożynki, Choinki Noworoczne itp. Informacje te pochodzą z przekazów ustnych naszych mam.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mąchocicach Kapitulnych – gmina Masłów reaktywowało się w listopadzie 1998 roku. Przewodniczącą została pani Zofia Kowalczewska, która była inicjatorką reaktywacji Koła.

Od chwili jego powstania członkinie były bardzo aktywne, angażowały się w prace społeczne i kulturalne. Staramy się być nowoczesnymi gospodyniami, co nie oznacza, że wszystko co robimy jest nowoczesne, bo także pielęgnujemy tradycje naszych babć i mam.

Nasza wieś położona jest u podnóża góry Radostowej. Przy Kole działa zespół śpiewaczo-obrzędowy pod nazwą „Lubrzanka” – to rzeka, która przepływa przez naszą miejscowość.

W Kole zmieniały się członkinie i instruktorzy. Pierwszym był pan Zygmunt Służewski, który uczył piosenek ludowych, biesiadnych, a także obrzędów. Następnym instruktorem był pan Stanisław Golmento z którym przygotowywaliśmy obrzędy ludowe. Obecnie instruktorem jest pan Tomasz Liszka. Repertuar naszego Koła jest zróżnicowany, jego trzon stanowią tradycyjne pieśni ludowe i obrzędy. Bierzemy udział w różnych imprezach okolicznościowych.

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Występujemy dla dzieci, rodziców i nauczycieli  podczas imprez szkolnych takich jak: 11 Listopada, Dzień Nauczyciela, Dzień Matki. Bierzemy udział także w Buskich Spotkaniach z Folklorem, Biesiadach Masłowskich, Dożynkach, Noworocznym Torcie Kultury organizowanych przez Wójta Gminy. Na tych spotkaniach pokazujemy tradycje ludowe, piosenki naszego regionu.

Braliśmy udział w spotkaniach w Mostkach, gdzie głównym założeniem jest kultywowanie regionalnych tradycji ludowych  i upowszechnianie dorobku zespołów.

Byliśmy w Warszawie na Babie Wielkanocnej, gdzie prezentowaliśmy potrawy Wielkanocne z naszego regionu. Organizatorem tego spotkania był KZK i OR w Warszawie.

Współpracujemy z poetką i pisarką panią Wandą Robak. Jej piosenki i wiersze wykorzystujemy w występach okolicznościowych.

 

Chór „Masłowianie”

 Został założony w 1921 roku. Jego założycielem, etnografem i pierwszym dyrygentem był organista kościoła parafialnego Pan Jan Pieniążek.

Śpiewacy z podkieleckiej osady ocalili od zapomnienia wiele melodii, obrzędowych piosenek, przyśpiewek. Innym pokoleniom przekazali całą skarbnicę ludowej twórczości artystycznej. Artyści amatorzy z Gór Świętokrzyskich z powodzeniem koncertowali w całej Polsce oraz za granicą np.: w Szwecji, na Węgrzech. Przyjmowani wszędzie z życzliwością i aplauzem nie tylko dla wokalnych popisów, ale głównie z uznaniem folkloru w czarno – czerwonych barwach. Ma na swoim koncie nagranie kasety i płyty z najpiękniejszymi polskimi i świętokrzyskimi kolędami oraz pastorałkami (2001).

Obecnie nastąpiła reaktywacja Chóru, który w obecnej chwili liczy 37 członków. Dyrygentem jest p. Michał Kopeć.

 

Zespół Śpiewaczy „NOVE”

Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Masłowie Drugim „NOVE” powstał w 1996 roku. W tymże roku odbywały się uroczyste Dożynki w Masłowie Pierwszym w których nasze Koło uczestniczyło niosąc w korowodzie pięknie wykonany wieniec dożynkowy. W 1997 roku wyraziliśmy chęć spotykania się częściej.  Spotkania odbywały się i odbywają w Szkole Podstawowej w Masłowie Drugim raz w tygodniu. Zespół od początku składał się z samych kobiet i liczył 19 osób. Obecnie jest nas w zespole 12. 

Zespół w 2006 roku obchodził 10 – lecie istnienia. Dużym osiągnięciem było zajęcie II – go miejsca na Buskich Spotkaniach z Folklorem. Nasze Koło uczestniczy w różnych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury takich jak: Dożynki, spotkania folklorystyczne, spotkania kombatanckie, w przeglądzie dawnych pieśni Maryjnych, w Dniu Matki, w Misterium Krzyża, uczestniczyłyśmy we mszy świętej w intencji Ojca Świętego w 2005 roku, bierzemy udział w organizowanym corocznie Noworocznym Torcie Kultury oraz różnych biesiadach i ogniskach. Zespół posiada trzy rodzaje strojów.

 

 

 Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

 

Wielkie słowa, wielka sprawa i legenda folkloru świętokrzyskiego to Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, który jest żywym dowodem wciąż żywej kultury ludowej. Powstał 14 lat temu przy Kole Gospodyń Wiejskich, które liczy sobie 40 lat.

Trudno nie przywołać słowa legenda, bo to przecież Koło Gospodyń Wiejskich z Ciekot powstało na przełomie lat 1967-1968 i nie poddając się dziejowym burzom, szczególnie w kulturze, aktywnie działa do chwili obecnej.

W początkach swojej działalności KGW organizowało kursy pieczenia, gotowania, propagowało oświatę zdrowotną. Członkinie uczestniczyły w konkursach „Nowoczesna odchowalnia piskląt”, „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”. Ponadto członkinie uczestniczyły w konkursach ogłaszanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim w zakresie produkcji rolnej i racjonalizacji wiejskiego gospodarstwa domowego. Członkinie koła, były nowicjuszkami i nie miały doświadczenia artystycznego.

Działalność koło prowadziło w różnych okresach i sytuacjach. Dowodem tego, że praca koła stała się bardziej ożywiona i aktywna w 1993 roku przy KGW w Ciekotach utworzył się Zespół Folklorystyczny kierowany przez Dorotę Michtę. Inicjatorem obecnie istniejącego zespołu był p. Stanisław Golmento ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie.

Zespół w swoim repertuarze ma widowiska obrzędowe, pieśni, przyśpiewki i tańce wywodzące się z tradycji regionu. Teksty piosenek zostały zdobyte od sędziwych osób z Ciekot i okolic, tych którzy pamiętają sami, bądź słyszeli z przekazu dawne obrzędy i zwyczaje ludowe.

Główne rekwizyty jak również elementy wystroju potrzebne do obrzędów są wykonywane przez członkinie zespołu. Są to m.in.( wianki, czepki, stroiki, bibułowe kwiaty, pająki, hafty itp.). Zespół pracuje systematycznie i współpracuje z miejscową młodzieżą i dziećmi.

Tęsknota, upowszechnienie tradycji ludowych, przekazywanie ich młodym pokoleniom, sięganie do korzeni a zwłaszcza dawnych autentycznych tradycji i zwyczajów ludowych, to główne kierunki działania KGW z Ciekot.

Zespół folklorystyczny przy KGW w Ciekotach - to tradycja wielu pokoleń. Występują zarówno członkowie w średnim i starszym wieku, ale również młodzież i dzieci. Cieszymy  się ztego, że udało się ich wciągnąć do przekazywania dawnych tradycji. Tak więc tradycje ludowe, dawne obrzędy i zwyczaje są zawsze aktualne w Ciekotach.

 

Marzena Biskupska

Gmina Masłów - galeria

 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x