Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Gmina Łączna

 

- head_portalu1.jpg

 

- logo_dobre_z_corela.jpg

 

 Miejsca, które warto zobaczyć:

1. Kościół parafialny w Łącznej pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza

2. Kościół parafialny w Występie i Kaplica w Zaleziance

3. Kapliczki i krzyże przydrożne

4. Pomnik przyrody nieożywionej Bukowa Góra

5. Zbiornik wodny Jaśle

6. Pomnik dinozaura

 

Kościół parafialny w Łącznej pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza

 

Prawie cały obszar dzisiejszej gminy Łączna, z wyjątkiem Występy, należącej długo do parafii w Zagnańsku, był przez kilka wieków częścią parafii Wzdół. Kościół parafialny (początkowo kaplica dworska pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza) budowano w latach 1913-1920. Jest to obiekt młody, ale niebanalny i godny odwiedzenia – wzniesiony na planie krzyża, zbudowano go z czerwonego piaskowca. Architektura nawiązuje do cech romańskich (rozeta, okna, portal wejściowy, surowe ciosy kamienne) i elementów gotyku (wieżyczki, zwieńczenia, przypory boczne). Nad wejściem powyżej gzymsu, u podstawy wieży wmurowana jest duża tablica pamiątkowa z datą 1936. Tablica zawiera w centrum płaskorzeźbę Oko Opatrzności Bożej. Fronton z wieżą centralną i dwiema wieżyczkami bocznymi jest lokalną dominantą. Kościołowi towarzyszy niewysoka, wolnostojąca dzwonnica na rzucie zbliżonym do kwadratu. Na dziedzińcu przykościelnym stoją wysmukłe drewniane krzyże misyjne.

 

 

Kościół parafialny w Występie i Kaplica w Zaleziance

 

W Występie 1982 roku rozpoczęto budowę drewnianej kaplicy, a w 1984 – budowę kościoła. 21 lipca 1984 roku biskup Stanisław Szymecki wydał dekret powołujący do istnienia ośrodek duszpasterski, a parafia została erygowana 15 czerwca 1985 roku. Okręg parafialny wydzielono z macierzystej parafii w Zagnańsku oraz parafii w Łącznej. Jest to 12-kątna świątynia, zbudowana na wzgórzu, z którego roztacza się przepiękny widok an Pasmo Klonowskie Gór Świętokrzyskich. Wizytówką Zalezianki jest kaplica pod wezwaniem Marii Maksymiliana Kolbego. Jest to zadbany obiekt sakralny o ciekawej architekturze.

           

 

Kapliczki i krzyże przydrożne

 

Nieodłącznym elementem krajobrazu Łącznej są kapliczki i krzyże przydrożne – jest ich ponad 50 – będące wyrazem ludzkiej pobożności, a wznoszone bądź jako podziękowanie Bogu i świętym za otrzymane łaski, bądź w przekonaniu, że uchronią one mieszkańców wsi przed zarazą, piorunami, czy innymi klęskami żywiołowymi. Przykładem może być jedyna w swoim rodzaju kapliczka na polanie Obrozik na Bukowej Górze – symbol tradycji patriotycznych ludności tych terenów od czasów napoleońskich, aż do walk partyzanckich z czasów II wojny Światowej

Ogromne znaczenie w każdej parafii mają również cmentarze. Osobliwościami starej części cmentarza w Łącznej są zabytkowe nagrobki. Na cmentarzu parafialnym w Łącznej znajduje się kompleks kwater żołnierskich z 1939 roku, zbiorowa mogiła ofiar bombardowania pociągu i walk na terenie Łącznej w 1939 roku. Są też mogiły ofiar terroru hitlerowskiego w latach 1943-1944 z Czerwonej Górki i Łącznej oraz Zalezianki (7 mężczyzn wywiezionych i rozstrzelanych w lasku w Suchedniowie).

Ponadto w Osiecznie – grób partyzanta (głaz i płyta wykonane w 2009r.) oraz pomnik obelisk obok budynku szkoły w Zaleziance upamiętniający 5 partyzantów Gwardii ludowej z oddziału Narbutta poległych 14 maja 1942 roku w pobliskim lesie. Przed pomnikiem corocznie spotykają się kombatanci, składając wiązanki kwiatów.

Na uwagę zasługują jeszcze przy drodze E7, obok przystanku autobusowego w Występie pomnik nagrobny (wysoki krzyż i długi głaz) z napisem: Powstańcowi 1863 r. Bohaterowi "Ech Leśnych” S. Żeromskiego obywatele Wolnej Polski. Osobliwością jest również zachowana mogiła cmentarza epidemiologicznego w Jęgrznej z datą 1906r.

 

 

Pomnik przyrody nieożywionej Bukowa Góra

  

W gminie Łączna występuje ciekawy przykład pomnika przyrody nieożywionej, który stanowi grupa skał w formie baszt i platform, znajdujących się na północnym zboczu Bukowej Góry. Jest to malownicze odsłonięcie ostańców piaskowcowych dewońskich. Otoczenie stanowi las bukowy. Do skałek można dotrzeć jednym z dwóch szlaków turystycznych: szlak żółty Barcza - Bukowa Góra i szlak zielony Łączna - Starachowice. Na grzbiecie Bukowej Góry znajduje się kapliczka, na dawnej polanie Obrozik, jest jednym z ciekawszych obiektów zabytkowych na terenie gminy. Łączy ona cechy kultywowania tradycji patriotycznych, lokalnymi legendami oraz wnosi walory kulturowe i etnograficzne – ludowa rzeźba Madonny Świętokrzyskiej, elementy dekoracyjne.

 

 

Zbiornik wodny Jaśle

 

W sezonie wakacyjnym dużym zainteresowaniem cieszy się zbiornik wodny"Jaśle”, najmłodszy zbiornik wodny powiatu, na rzece Jaślanka. Został oddany do użytku na przełomie 2004/2005 roku. Przy tamie znajduje się tablica informująca, iż inwestorem był Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i wybudowano go przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, Rządu RP, WFOŚ i GW w Kielcach oraz Samorządu Gminy Łączna.
Jest usytuowany w pagórkowatym terenie w dolinie pomiędzy Zalezianką i zabudowaniami Jaśli. Graniczy z dużym kompleksem leśnym dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Niezaprzeczalnym walorem jest bardzo czysta i przebadana pod względem bakteriologicznym woda zaklasyfikowana do I klasy czystości. Zasilająca go rzeczka wypływa z terenów leśnych i jest pozbawiona zanieczyszczeń. W dnie bije 8 źródeł stanowiących dodatkowe zasilenie. Podczas letniego sezonu w gospodarstwie nad brzegiem można kupić napoje, lody i słodycze.

 Pomnik dinozaura

Mieszkaniec Osełkowa pan Jacek Kwiecień w 2009 roku na pryzmie ziemi przeznaczonej do wywiezienia powstałej przy budowie drogi ekspresowej S7 odnalazł kamienie z różnymi odciskami. Zgromadził około 20 kamieni, płaskich, piaskowych płyt wystają jakby pazury, półokrągłe kształty. Fachowcy nie mieli wątpliwości, że są to ślady dinozaurów. Dla upamiętnienia znaleziska własnoręcznie wybudował w 2012 roku figurę dinozaura czterometrowej długości, ważącego około stu kilogramów. Przedstawia ona ditromedona naturalnej wielkości, gatunek ten żył 280 – 265 milionów lat temu, w tym czasie był dominującym drapieżnikiem lądowym. Planuje również wykonać kolejną figurę, tym razem cynognata. Kolejnym odkryciem mieszkańca Osełkowa były narzędzia krzemienne z okresu neandertalczyków tj. od 130 do 330 tys. lat temu – znalezione na własnej posesji oraz kamienie z odciśniętymi motywami roślinnymi. Niedawno na podwórku pana Jacka pojawił się nowy stwór - psephoderma - przedpotopowy żółw.

- din.jpg

- psyhoderma.jpg

Krzemienny nóż liczący około 100 tys. lat

Liczący około 100 tys. lat krzemienny nóż trafił do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. - To niezwykle rzadkie znalezisko, szczególnie w rejonie świętokrzyskim. Kamienne narzędzie znalazł na swoim polu Jacek Kwiecień z Osełkowa koło Łącznej.
- To było ładnych kilka lat temu. Interesuję się historią i widziałem zdjęcia podobnych narzędzi. Potem chciałem nim zainteresować archeologów - mówi mężczyzna. Opowiada, że sprawa trwa dosyć długo. Tempa nabrała, gdy sygnał dotarł do wojewódzkiego konserwatora zabytków i Michała Przeździeckiego, archeologa z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W październiku nóż przekazał do muzeum w Sandomierzu. - Zażądał tego konserwator zabytków. Wybrałem Sandomierz, może ktoś to doceni - mówi Kwiecień.
- Takie są przepisy. Tego typu znaleziska to własność skarbu państwa, powinny być niezwłocznie przekazane. W tym przypadku trwało to długo, a możemy mówić o unikacie mającym dużą wartość historyczną - tłumaczy Andrzej Przychodni z wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.
- Dla nas to bardzo cenny eksponat. Liczę, że w ciągu kilku miesięcy powinien trafić na ekspozycję i pokażemy go razem z fragmentem czaszki nosorożca włochatego i kośćmi mamuta, które już mamy w zbiorach - zapowiada Monika Bajka z sandomierskiego Muzeum Okręgowego.
Przeździecki docenia wartość znaleziska. - Gdy zobaczyłem ten przedmiot, nogi się pode mną ugięły. To nóż krzemienny z okresu paleolitu środkowego. Choć na terenie Polski podobne narzędzia były odkrywane już wcześniej, to jednak są to znaleziska bardzo rzadkie, zaś egzemplarz z Osełkowa jest pierwszym tego rodzaju przedmiotem z regionu świętokrzyskiego - mówi.
Jego zdaniem to dowód na pobyt na tym terenie przedstawicieli tzw. tradycji mikockiej, która datowana jest na okres mniej więcej od 270 do 60 tys. lat temu. Tworzyli ją neandertalczycy zamieszkujący pokryty lodem obszar południowej i środkowej Europy. - Odkrycie z Osełkowa wskazuje, że jedna z ich grup dotrzeć musiała w rejon Gór Świętokrzyskich. Choć w przypadku tego akurat znaleziska brak jest danych do precyzyjnego datowania, to przez analogię do innych odkryć jego przybliżaną chronologię możemy ustalić na poziomie od 100 do 60 tys. lat temu - stwierdza naukowiec.
We wrześniu, dzięki finansowemu wsparciu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Przeździecki przeprowadził badania weryfikacyjne na polu, na którym Kwiecień znalazł narzędzie. - Miejsce było zachęcające ze względu na wiele cech typowych dla lokalizacji takich stanowisk. To łagodny, południowy, a więc ciepły stok umożliwiający obserwację zbiegających się kilkadziesiąt metrów niżej dolin dwóch rzek, gdzie łatwiej było o migrującą zwierzynę, np. mamuty, nosorożce włochate czy dzikie konie. Niestety, nic więcej nie znaleźliśmy, ale na pewno warto ten obszar monitorować - tłumaczy Przeździecki. Dodaje, że nie jest wykluczone, iż nóż został zgubiony podczas polowania lub prac związanych z obróbką tusz zwierzęcych.
- W najbliższym czasie planowane jest wykonanie szczegółowych analiz laboratoryjnych tego wyjątkowego artefaktu. Chodzi m.in. o precyzyjną identyfikację typu krzemienia, z jakiego został wykonany, oraz genezy pokrywającej go patyny - tłumaczy archeolog.

Żródło: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,17016393,Niezwykle_znalezisko_kolo_Oselkowa__Noz_sprzed_100.html 

- tropy.jpg- bilde.jpg

- dendryt.jpeg

- dend.jpeg - dendr.jpeg

- logo_dobre_z_corela.jpg

Ewelina Majcher-Obara
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x