Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Gmina Masłów

 

- head_portalu1.jpg

 

 

 

 

 

- logo_dobre_z_corela.jpg

 

 

 

Miejsca które warto zobaczyć

 

1.Kościół parafialny w Masłowie pw. Przemienienia Pańskiego

2.„Żeromszczyzna” – Ciekoty

3.Diabelski Kamień

4.Przełom Lubrzanki

5.Gospodarstwo pasieczne Ryszarda Szymczucha w Mąchocicach Kapitulnych

6.Lotnisko

7.Obelisk Jana Pawła II

8.Zalew w Cedzynie

 

Kościół parafialny w Masłowie pw. Przemienienia Pańskiego

 

Rys historyczny: Po przejściu dóbr biskupów krakowskich na własność skarbu Królestwa za czasów Dyrekcji Głównej Górniczej w Kielcach po roku 1816, Masłów należał do tzw. „dóbr górniczych”. W roku 1827 liczył około 800 mieszkańców. Być może w XVII w. istniała tu kaplica a przy niej cmentarz grzebalny. Wskazuje na to tablica nagrobna zmarłej w 1653 roku Katarzyny Jurkiewiczównej znajdująca się przy dzisiejszym kościele. Mocno zatarty napis głosi: „smutni rodzice na znak miłości zimnym marmurem nakryli kości”. Ksiądz W. Sierakowski podaje, że od 1835 roku w kaplicy odprawiane były nabożeństwa niedzielne i świąteczne. W 1876 roku kaplica została generalnie przebudowana według projektu Franciszka Kowalskiego przez miejscowych włościan starających się o stworzenie samodzielnej parafii. Około 1890 r. kaplica stała się filialnym kościółkiem parafii św. Wojciecha w Kielcach. Na mocy dekretu biskupa Augustyna Łosińskiego ogłoszonego w 1918 roku, w Masłowie erygowano Parafię pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Obowiązki pierwszego proboszcza pełnił ks. Józef Marszałek, który w latach 1927 – 1937 na miejscu drewnianego przeprowadził budowę obecnego kościoła (murowanego) wg projektu profesora Politechniki Lwowskiej, Karola Zubrzyckiego. Konsekrowany był 5.VI.1960r. przez bpa Jana Jaroszewicza. Wnętrze zdobią witraże wykonane w Krakowie, w pracowni S.G. Żeleńskiego. Kościół jest pięknie oświetlony z zewnątrz.

Kaplice: Kaplica w Woli Kopcowej pw. św. Józefa Robotnika, drewniana --z końca XIX w.

Do parafii należą: Masłów, Dolina Marczakowa, Łąki, Nademłyn, Oboźna Droga, Parcele Masłowskie, Parcele Wolskie, Podklonówka, Podwiśniówka, Świerszczyny, Wola Kopcowa.

Proboszcz: ks. Ryszard Rylski, KHK, ur. 1936 (Chęciny), wyśw. 1959, mian. 1977

Żeromszczyzna – Ciekoty

 

Ciekoty to wieś w województwie świętokrzyskim, powiecie Kielce i w Gminie Masłów położona na malowniczej trasie Cedzyna - Święta Katarzyna. Mieszka tam 361 osób. W tej właśnie miejscowości w dworku w Ciekotach, u stóp Góry Radostowej, nad strumykiem Gawlicą, w latach 1869 – 1883 spędzał czasy dzieciństwa i młodości Stefan Żeromski – pisarz, dzięki któremu Kielecczyzna nie ma równych sobie na kartach literatury polskiej. W miejscu gdzie stał dwór obecnie znajduje się pamiątkowa płyta poświęcona pisarzowi. Najbliższe otoczenie tzw. „Żeromszczyznę” zagospodarowano jako miejsce wypoczynku dla harcerzy. Chcąc przywrócić pierwotny wygląd otoczenia reaktywowano zbiornik wodny na rzece Lubrzance. Do Ciekot można dojechać autobusami komunikacji miejskiej linii nr. 12 oraz 38, a także autobusami PKS oraz busami.

Obecnie „Żeromszczyzna” to piękny teren rekreacyjny, gdzie zbiegają się szlaki turystyczne przechodzące przez m.in. gminę Masłów. Z Ciekot można się wybrać rowerem do Św. Katarzyny (6 km} i Bodzentyna (19 km). To miejsce gdzie organizowane są również liczne imprezy plenerowe, sportowe i rekreacyjne np. Biegi Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego; Biesiada Masłowska, Dożynki Gminne etc.

W2010na terenie Żeromszczyznypowstało Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego- Ikona Regionu Świętokrzyskiego i nawiązuje do wizji „szklanych domów” Żeromskiego.

Centrum to sieciowy produkt turystyczny którego elementami składowymi są:

Drewniany dworek - stylizowany na drobnoszlachecki dwór z drugiej poł. XIX w., w którym eksponowane są obiekty upamiętniające życie i twórczość pisarza.

Szklany Dom - nowoczesne pomieszczenia służą prezentacjom sztuki współczesnej, organizacji konferencji oraz realizacji programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Amfiteatr letni z zadaszoną sceną, oświetleniem LED i widownią na kilkaset osób. Odbywają się tu plenerowe imprezy regionalne, festiwale.

Izba Dobrego Smaku  - miejsce promocji potraw lokalnych. Turyści mogą tu przenocować w pokojach gościnnych na poddaszu oraz spróbować regionalnych przysmaków.

Hostel „Lubrzanka” - turystyczny obiekt noclegowy o formule hostelu i pola biwakowego na zboczu góry Dąbrówka.

Wypożyczalnia rowerówzlokalizowana w Hostelu Lubrzanka.

Centrum uhonorowano I miejscem w konkursie "Przyjazna Wieś 2011", organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za najlepszy projekt w zakresie infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

 

 

 

Diabelski Kamień

Pasmo Masłowskie zbudowane jest z kwarcytowego piaskowca kambryjskiego. Zwany powszechnie kwarcytem, twardy zmetamorfizowany piaskowiec, nie ostał się zwietrzeniu. Między innymi Góry Świętokrzyskie zbudowane są z niego. Mają one różnego rodzaju ostańce skalne, które stanowią dokumenty przeszłości geologicznej. Idąc czerwonym szlakiem spod kościoła w Masłowie dochodzimy do grzbietu Klonówki. Utrzymując kierunek dochodzimy do wieżyczki pomiarowej. Dalej mijając skałki będące pozostałością dawnej grani, dochodzimy do największej wychodni skalnej zwanej „Diabelskim Kamieniem" lub „Wielkim Kamieniem" (ok. 2,5 km). Wychodnia skalna objęta jest ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej, który został ustanowiony w 1954 r. W wykazie pomników przyrody województwa kieleckiego wg. gmin (stan na dzień 31.12.1994 r.) można odnaleźć „Diabelski Kamień" pod L.P. 126, w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajduje się pod numerem ewidencyjnym 39. Wychodnia skalna zwana „Wielkim Kamieniem" ma wysokość 5 m, długość 10 m i szerokość 8 m. W dniu inwentaryzacji na ostańcu można było zaobserwować kolory brązowy, brunatny, szary i czarny. Miejscami można było zaobserwować zielone naleciałości pochodzenia organicznego. W całej skale widać niewielkie szczeliny, w których można zobaczyć potłuczone szkła. Na „Diabelskim Kamieniu" widnieje oznaczenie czerwonego szlaku. W pobliżu były resztki śniegu oraz suche liście. Na temat tego ostańca istnieje ciekawa legenda …

Otóż dawno temu mieszkańcy Krajna postanowili zbudować kościół, bo trudno im było chodzić do odległych Bielin, Leszczyn czy Świętej Katarzyny. Wytyczono więc działkę i zaczęto gromadzić budulec. Gdy dowiedziało się o tym piekło, postanowiło wysłać najsilniejszego czarta, aby zniszczył miejsce przeznaczone na kościół.

Pewnej nocy diabeł wyrwał z sąsiedniej Świniej Góry olbrzymi głaz, który uniósł w powietrze, chcąc upuścić go w Krajnie. Aby pokrzyżować te niecne zamiary, dobry Bóg sprawił, że w środku nocy odezwały się dzwony w pobliskim kościele w Leszczynach. Wtedy siły opuściły nagle diabła, stracił moc w swoich pazurach i olbrzymi głaz spadł na górę Klonówkę, gdzie leży do tej pory. Rozzłoszczony bies ukrywa się teraz pod tym kamieniem i często straszy samotnych wędrowców, sprowadza ich na manowce.

 

Przełom Lubrzanki

 

Przez gminę płynie jedna z najczystszych rzek w Polsce – Lubrzanka. Płynie m.in. przez Mąchocice Kapitulne tworząc najwspanialszy na Kielecczyźnie malowniczy przełom rzeczny na wysokości 270 m n.p.m. rozdzielający dwie góry: Dąbrówkę (473 m) i Radostową (451 m), przez które prowadzi główny szlak świętokrzyski koloru czerwonego. Na stokach góry Klonówki (tak zwana Ameliówka) znajdują się trzy obiekty hotelarskie.

 

PSZCZOŁY

NIEZWYKŁA PASJA RYSZARDA SZYMCZUCHA

Z MĄCHOCIC KAPITULNYCH

Pszczelarstwo to interesujące i przyjemne lecz trudne i kosztowne zajęcie. Ponad 100 pracowitych pszczelich rodzin ma pod swoją opieką pan Ryszard Szymczuch – właściciel gospodarstwa pasiecznego w Mąchocicach Kapitulnych. Zainteresowanie pszczołami u Ryszarda Szymczucha zaczęło się 25 lat temu. Własne ule prowadzi już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Pasieka Pana Ryszarda prowadzona jest w sposób tradycyjny, a co ważne ekologiczny. Bartnik bardzo zachwala sobie pszczoły. Przypomina, że bez nich nie byłoby jabłek, czereśni a przede wszystkim miodu oraz figurek produkowanych z pszczelego wosku. Dodaje także, że kwiaty zapylane przez pszczoły dają o 70 procent większy plon. Zajęcie Pana Ryszarda wymaga dużego poświęcenia. – Jest to praca, praca, praca i jeszcze raz praca. W sezonie nie ma niedzieli wolnej, nie ma święta wolnego, trzeba zająć się pasieką – mówi bartnik. O tym, że pszczelarstwo to drogie zajęcie świadczą chociażby ceny uli. Nowy kosztuje około 280 złotych a do użytku nadaje się przez 10 lat. Przykładowo, aby założyć pasiekę 20 pniową na początku trzeba wydać już ok. 10 tysięcy złotych. – Zakup matek pszczelich, zakup pakietów czy cukrów dla pszczół na zimę oraz węzów to ogromne koszty – dodaje Ryszard Szymczuch. Średnia pasieka przynosząca dochód z którego można by wyżyć to minimum 250 rodzin pszczelich. Produkty z pasieki można zakupić w gospodarstwie pasiecznym „Ryś” Pana Ryszarda Szymczucha w Mąchocicach Kapitylnych. Pszczoły Pana Szymczucha dają miód rzepakowy, wielokwiatowy, spadziowy, lipowy, akacjowy, gryczany i wrzosowy. Najbardziej cenionym według niego jest ciemnobrunatny miód wrzosowy, który po skrystalizowaniu nabiera barwy pomarańczowej lub ciemnobrunatnej. Zalecany jest chorym na serce, wątrobę i żołądek. Od wielu lat w gospodarstwie produkowane są również figurki produkowane z pszczelego wosku. Oferta gospodarstwa prezentowana jest na różnych imprezach. Ostatnio produkty prezentowane były podczas eko-jarmarku na kieleckim deptaku. Spod ręki Pana Ryszarda wyszła figurka świętokrzyskiej baba jagi oraz Jana Pawła II. W pracy pszczelarzowi pomaga żona Wioletta a na półki z miodem zaglądają dzieci: Karol, Bartek i Monika.

Lotnisko

 

Lotnisko sportowe, będące w zarządzie spółki, w którym gmina MASŁÓW ma udziały. Posiada ono asfaltobetonowy pas startowy długości 900 m. i szerokości 30 m. na kierunku 110 i 290 stopni. Jest oświetlony i podejście do pasa również. Zasadniczy kierunek podejścia to 290 stopni, zaś pomocniczy kierunek podejścia to 110 stopni. Trawiasty pas startowy o wymiarach 900 x 200 m. na kierunku 110 i 290 stopni. Starty i lądowania mogą odbywać się tylko i wyłącznie na kierunku 110 i 290 stopni.

Lotnisko może się pochwalić działalnością następujących sekcji:

- spadochronowa skoki odbywają się od kwietnia do listopada w każdą sobotę i niedzielę oraz dni wolne od pracy i rozpoczynają się ok. godz.: 13:00. Gdy zbierze się odpowiednia ilość osób mogą rozpocząć się wcześniej. Skoki wykonujemy z samolotów AN-2, PZL-104.

- szybowcowa w sezonie poza okresem wakacyjnym loty odbywają się przeważnie w dni wolne od pracy, chociaż gdy są warunki do latania i na lotnisku są osoby chętne na loty można latać także w dni powszednie. W okresie wakacji - jak tylko pogoda pozwala loty odbywają się codziennie. Sekcja szybowcowa posiada do swojej dyspozycji 16 szybowców.

- samolotowa

- lotniowa sekcja działa od 1980r. W chwili obecnej liczy 5 członków w tym jeden instruktor. Organizujemy kilkudniowe spotkania dla lotniarzy spragnionych dalekich przelotów. Posiadamy możliwość zakwaterowania. Okolice Kielc pozwalają na miłe spędzenie czasu nie tylko w powietrzu.

DZIAŁALNOŚĆ:

·Loty za wyciągarką.

·Loty holowane za motolotnią.

·Szkolenie podstawowe (wymagany wiek min. 16 lat oraz badania lekarskie w przychodni sportowej).

·Szkolenie uzupełniające (do holowania za wyciągarką i za motolotnią)

- motolotniowa sekcja działa od 1997r. Obecnie skupia 18 pilotów w tym 2 instruktorów. Dysponujemy hangarem na 12 motolotni (już pełny)

DZIAŁALNOŚĆ

·Loty turystyczne w rejonie południowej Polski.

·Holowania lotniarzy.

·Szkolenie motolotniowe do wszystkich klas (wymagany wiek min. 16 lat i aktualne badania lekarskie w przychodni sportowej)

- paralotniowa – usytuowanie Masłowa w górzystym terenie zwiększa atrakcyjność i możliwości uprawiania tego sportu (góra Klonówka i Domaniówka).

- modelarska

OBELISK Jana Pawła II – usytuowany na placu

po prawej stronie przed wjazdem na lotnisko

Na tablicy pamiątkowej uroczyście odsłoniętej 3 czerwca br. w centrum Masłowa przy wjeździe na lotnisko widnieje napis:

TO JEST MOJA MATKA, TA ZIEMIA!

TO JEST MOJA MATKA, TA OJCZYZNA!

TO SĄ MOI BRACIA I SIOSTRY!”

W 15-rocznicę pobytu Jana Pawła II na ziemi świętokrzyskiej

Dokładnie 15 lat temu 3 czerwca 1991 roku papież Polak przybył na ziemię świętokrzyską do Masłowa, gdzie wszyscy mamy żywo w pamięci nagłą burzę i Jego wspaniałą homilię poświęconą rodzinie.

Pomysł biskupa pomocniczego Kurii Kieleckiej ks. dr. Mariana Florczyka, by uczcić pamięć pobytu Ojca Świętego na ziemi świętokrzyskiej zyskał akceptację władz Gminy i w niebywale krótkim czasie przy pomocy wielu firm i prywatnych przedsiębiorców udało się wykonać płytę, plac okalający i dokonać na czas w rocznicowym dniu uroczystego odsłonięcia.

 

Zalew w Cedzynie – od strony Woli Kopcowej

 

Cedzyna – największy w okolicy Kielc zbiornik wodny o powierzchni 65 haz plażą i ośrodkiem sportowym. Wspaniałe miejsce dla amatorów żeglarstwa i wędkarstwa. Na plaży zjeżdżalnia, plac zabaw dla dzieci, duży parking, doskonała baza gastronomiczna.

 - logo_dobre_z_corela.jpg

Milena Wrona

Gmina Masłów - galeria

 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
Gmina Masłów
 
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x