Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Wyróżnienie w ramach konkursu na "Najlepszą inicjatywę pozarządową Powiatu Kieleckiego"

 
LGD Wokół Łysej Góry otrzymało wyróżnienie w ramach konkursu na "Najlepszą inicjatywę pozarządową Powiatu Kieleckiego" za realizację projektu pn. "Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej" !!!

W dniu 19 września 2014 r. ogłoszono wyniki konkursu na „Najlepszą inicjatywę pozarządową Powiatu Kieleckiego” podczas II Powiatowego Kongresu Organizacji Pozarządowych, który odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach Paweł Gratka powiedział, że kapituła konkursu oceniając inicjatywy, brała pod uwagę wiele aspektów, takich jak aktywizacja społeczna, oryginalność pomysłu, społeczna użyteczność, współpraca partnerska oraz trwałość i rezultaty inicjatywy, dodał również, że obrady były bardzo burzliwe.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Wokół Łysej Góry” otrzymało wyróżnienie za projekt pn. "Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej" realizowany w partnerstwie z Gminą Bieliny. Statuetkę oraz dyplom w imieniu Zarządu Stowarzyszenia odebrała Pani Anna Łubek – Prezes Zarządu wraz z rzemieślnikami z Osady Średniowiecznej, uczestnikami projektu.

Wyróżnienie otrzymało również  Towarzystwo Przyjaciół Bielin za inicjatywę „Powstańczym szlakiem”. Pamiątkowy dyplom i statuetkę odebrał Pan Andrzej Drogosz – Prezes Zarządu.

Należy zaznaczyć, że do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z terenu powiatu kieleckiego, z czego dwa wyróżnienia, trafiły do Gminy Bieliny.

 

Źródło: www.powiat.kielce.pl

Informacja o projekcie:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w partnerstwie z Gminą Bieliny realizowało projekt pn. „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób nie posiadających stałego zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy Bieliny, poprzez rozwijanie u nich kompetencji i umiejętności  społecznych, a także wyposażenie w  nowe kwalifikacje zawodowe, które umożliwią znalezienie zatrudnienia w Osadzie Średniowiecznej.

Głównymi działaniami projektu była organizacja warsztatów i szkoleń min. takich jak:
- szkolenie wstępne „Średniowiecze w praktyce”
- warsztaty zawodowe (8 zawodów: garncarstwo, obróbka drewna i wikliniarstwo, bartnictwo, zielarki, tkactwo, kowalstwo, rymarsko szewski, kurs kulinarny)
- kurs obsługi ruchu turystycznego z elementami technologii ICT
- warsztaty aktorskie połączone ze szkoleniemz zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie
- szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej

Należy zaznaczyć, że bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu 23 osób znalazło zatrudnienie w Osadzie Średniowiecznej lub też w innych obiektach Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich obsługujących Osadę, w bieżącym sezonie turystycznym (2014) 11 uczestników projektu nadal zatrudnionych jest w Osadzie Średniowiecznej i innych obiektach zbieżnych z ukończonymi kursami.

 

 

 

 

 

Katarzyna Witkowska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x