Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Dokumenty strategiczne

 

W tym miejscu będziemy prezentować dokumenty strategiczne LGD Wokół Łysej Góry, czyli plany rozwoju społeczno-gospodarczego 7 gmin objętych działaniem Stowarzyszenia. Plany te określają wizję rozwoju, cele i sposoby realizacji tych celów dla rozwoju obszaru LGD Wokół Łysej Góry. Pokazują rolę partnerów przy wdrażaniu ww. działań.

Pierwszym dokumentem tego typu była Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich gmin Bieliny, Bodzentyn i Masłów. Przygotowana w 2006 r. obecnie jest aktualizowana. Od tego czasu zmieniła się rzeczywistość. Do Stowarzyszenia przyłączyły się 4 kolejne gminy: Górno, Łączna, Suchedniów i Wąchock. Wymogi prawne dotyczące lokalnych grup działania zawierają zmienione zapisy o jej treści. Nakazują nazywać ją Lokalną Strategią Rozwoju.

W związku z nowelizacją Rozporządzenia w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR, konieczne było dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Prace nad tym dokumentem zakończyły się w styczniu 2011 r. i zostały przyjęte przez Zarząd LGD w dniu 27 stycznia 2011 r. Poszczególne elementy zaktualizowanej Strategii wkrótce zostaną zamieszczone na stronie.

Prezentujemy poszczególne elementy projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dzialania - Wokół Łysej Góry", który będzie przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków w dniu 7 stycznia 2009 r.

Diagnoza i analiza SWOT

Cele strategiczne, operacyjne i przedsięwzięcia LSR

Budżet

Poniżej znajdą Państwo projekty uchwał WZC dotyczące niezbędnych do wdrażania Osi IV LEADER PROW 2007-2013 procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Procedura odwołań od rozstrzygnięć Rady

Regulamin pracy Rady

Milena Kudlińska
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x