Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Działania informacyjno-promocyjne

 

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

26 sierpnia 2016 roku

24 sierpnia 2016 roku w  Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku odbyło się spotkanie mieszkańców z obszaru działania LGD z przedstawicielami Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Było to już siódme z wielu spotkań dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD, na którym można było uzyskać kompleksową informację dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych.

 

17 sierpnia 2016 roku

16 sierpnia 2016 roku w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej odbyło się spotkanie mieszkańców z obszaru działania LGD z przedstawicielami Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Było to już szóste z wielu spotkań dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD, na którym można było uzyskać kompleksową informację dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych.

 

16 sierpnia 2016 roku

12 sierpnia 2016 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie odbyło się spotkanie mieszkańców z obszaru działania LGD z przedstawicielami Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Było to już piąte z wielu spotkań dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD, na którym można było uzyskać kompleksową informację dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych.

 

04 sierpnia 2016 roku

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej, Czerwona Górka 1B. 

 

04 sierpnia 2016 roku

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie (ul. Księdza Józefa Marszałka 30, 26-001 Masłów). 

 

04 sierpnia 2016 roku

3 sierpnia 2016 w siedzibie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się spotkanie mieszkańców z obszaru działania LGD z przedstawicielami Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Było to już czwarte z wielu spotkań dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD, na którym można było uzyskać kompleksową informację dotyczącą możliwości pozyskania środków unijnych.

 

25 lipca 2016 roku

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul.  Partyzantów 3. 

 

05 lipca 2016 roku

XXXIII Dni Bodzentyna przeszły do historii. Pierwszy dzień Święta Miasta Bodzentyn - sobota była dniem Gminnych Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Wydarzenie to odbywało się na placu przy Pałacu Biskupów Krakowskich. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba. Następie koncert pieśni sakralnych wykonała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie. Kolejnym punktem obchodów był wykłady dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen nt. „Krzyż w kulturze polskiej” oraz dr Anity Młynarczyk-Tomczyk pt. „Uroczystości milenijne w regionie świętokrzyskim”. Ponadto burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen zaprezentowali medal upamiętniający Chrzest Polski. Pamiątkowe medale otrzymały osoby zasłużone dla kultury gminy Bodzentyn. Finałowym punktem programu był Festiwal pieśni sakralnych w wykonaniu zespołów z Gminy Bodzentyn.

Natomiast w niedzielę 3 lipca świętowanie rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w intencji mieszkańców. Program  XXXIII DNI BODZENTYNA spowodował, że każdy mógł  niedzielne popołudnie i wieczór spędzić bawiąc się na święcie miasta Bodzentyn. W pierwszej kolejności swoje umiejętności pokazali najmłodsi artyści z gminy Bodzentyn - zespół „ Krejzolki”, grupa taneczna „Zameczek” oraz Bartosz Wojteczek. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie „ Gmina Bodzentyn Rozkiwta”, gdzie oceniane były ogrody zgłoszone go konkursu. Fundatorem nagród był Jan Jędrzejczyk PHU OBET oraz gmina Bodzentyn.            

Uroczystego otwarcia XXXIII Dni Bodzentyna dokonał burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz zaproszeni goście.

Kolejnym punktem programu były występy zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Bodzentyn. W krótkich programach wystąpiły znane już zespoły tj. "Świętokrzyskie Jodły" ze Śniadki, "Wzdolskie Kołowrotki" ze Wzdołu, zespół „Dąbrowa”, zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie", zespół pieśni i tańca "Wilkowianie" oraz debiutujące tj. ludowy zespół „Furmani” oraz „ Wolanie”.

Podczas XXXIII Dni Bodzentyna swoje stoisko miało również Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”. Celem Stowarzyszenia była promocja obszaru działania LGD, wzmocnienie wizerunku, a także poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR oraz harmonogramie naboru wniosków. Można było również uzyskać informacje na temat możliwości ubiegania się o środki na założenie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

21 czerwca 2016 roku

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry" zaprasza na trzecie spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w dniu 30 czerwca 2016 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie, ul. Bodzentyńska 18.

 

6 czerwca 2016 roku

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza na drugie spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD. 
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w dniu 15 czerwca 2016 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11.

 

31 maja 2016 roku

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14.00 w dniu 8 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie (Górno 79 A).

W kwietniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

 

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na:

- uruchamianie działalności gospodarczej

- rozwój działalności gospodarczej

oraz nabory na działania, do których aplikować mogą między innymi organizacje pozarządowe:

- budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

- szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych

- szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska,
czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się o godzinie 14.00 w dniu 8 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie (Górno 79 A).

Wkrótce podamy szczegóły dotyczące kolejnych spotkań w pozostałych gminach LGD. 

 

31 maja 2016 roku

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU  

W GMINACH STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY” 

 

WĄCHOCK

poniedziałki, w godzinach 10.00 – 12.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7
27-215 Wąchock

SUCHEDNIÓW

poniedziałki, w godzinach 12.30 – 14.30
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów 

BIELINY

poniedziałki, w godzinach 15.00 – 18.00
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny

BODZENTYN

wtorki, w godzinach 8.30 – 10.30
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
Rynek Górny 11
26-010 Bodzentyn

GÓRNO

wtorki, w godzinach 11.00 – 13.00
Gminny Ośrodek Kultury w Górnie
Górno 79A
26-008 Górno

MASŁÓW

wtorki, w godzinach 13.30 – 15.30
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie
ul. Księdza Józefa Marszałka 30
26-001 Masłów

ŁĄCZNA

wtorki, w godzinach 16.00 – 18.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej
Czerwona Górka 1B
26-140 Łączna

  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x