Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Spotkania informacyjne dotyczące zasad aplikowania zgodnie z regulaminem konkursów w ramach LSR

 

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

2017-03-07Odbyły się kolejne spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami

W dniu 3 marca 2017 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie, Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, 6 marca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej, Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku, 7 marca 2017 roku w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach w związku z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach przedsięwzięć:

odbyły się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymały wiele istotnych informacji dotyczących ogłoszonych naborów oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

2017-03-03

Spotkania szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z naborami wniosków od 27 lutego do 28 marca 2017 roku o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

7 marca (piątek):

 • godz. 10.00 Bieliny – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3
2017-03-02

Spotkania szkoleniowo - informacyjno - konsultacyjne

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z naborami wniosków od 27 lutego do 28 marca 2017 roku o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Harmonogram spotkań w gminach:

3 marca (piątek):

 • godz. 9.00 Bodzentyn – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Rynek Górny 11
 • godz. 11.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A
 • godz. 13.00 Masłów - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Księdza Józefa Marszałka 30

6 marca (poniedziałek):

 • godz. 9.00 Łączna – Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B
 • godz. 11.00 Suchedniów – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5
 • godz. 13.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

2016-11-10

Odbyły się spotkania szkoleniowo informacyjne

 

Odbyły się spotkania szkoleniowo informacyjne przeprowadzone w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:
I. II. 1. Uruchamianie działalności gospodarczej
I. II. 2. Rozwój działalności gospodarczej
I. III. 5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymały wiele istotnych informacji dotyczących ogłoszonych naborów, wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu.

Spotkania odbyły się w każdej gminie należącej do obszaru działania Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"

Galeria

2016-10-25

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 14 listopada do 13 grudnia 2016 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

odbędą się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Harmonogram spotkań w gminach:

4 listopada 2016

godz. 10.00 Bodzentyn - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11

godz. 13.00 Łączna - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1B

7 listopada 2016

godz. 10.00 Wąchock - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, ul. Kościelna 7

godz. 13.00 Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5

9 listopada 2016

godz. 10.00 Górno - Gminny Ośrodek Kultury w Górnie, Górno 79A

godz. 13.00 Masłów - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Księdza Józefa Marszałka 30

 

2016-10-20

Odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowo informacyjne

 

19 października o godz. 10.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach ul. Partyzantów 3 odbyło się spotkanie szkoleniowo informacyjne przeprowadzone w związku z planowanymi w listopadzie 2016 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Spotkanie poprowadził Pan Łukasz Skórski Z-ca Kierownika Biura PROW Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymały wiele ważnych i cennych informacji dotyczących wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu.

Prezentacja Biznesplan

2016-10-12

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi w listopadzie 2016 roku naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

19 października o godz. 10.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach ul. Partyzantów 3, odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Spotkanie poprowadzi Pan Łukasz Skórski Z-ca Kierownika Biura PROW Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu telefonicznie: 41 26 08 153 lub 606 666 339 w godzinach 7.30 - 15.30 lub mailowo: sekretariat@wokollysejgory.pl – liczy się kolejność zgłoszeń.

O terminach kolejnych spotkań w pozostałych gminach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 • Bieliny
 • Bodzentyn
 • Górno
 • Łączna
 • Masłów
 • suchedzinów
 • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x