Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 1 Fotografia w górnej animacji: 2 Fotografia w górnej animacji: 3 Fotografia w górnej animacji: 4 Fotografia w górnej animacji: 5 Fotografia w górnej animacji: 6 Fotografia w górnej animacji: 7

Przygotowanie LSR 2016 - 2022

 

 

 

- logo_lsr_2014_2020.jpg

31 grudnia 2015 roku.

Zakończyliśmy prace związane z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Strategia określająca kierunki rozwoju obszaru LGD w najbliższych latach przyjęta została przez członków stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania w dniu 28.12.2015 r., a następnie 30.12.2015 r. złożona została do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wraz z wnioskiem o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). 

Wszystkim, którzy włączyli się w prace związane z opracowaniem LSR dziękujemy za zaangażowanie!

 

11 grudnia 2015 roku. 

Za nami konsultacje ostatniego kluczowego etapu prac Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Wszystkim uczestnikom konsultacji dziękujemy za zaangażowanie oraz zgłaszanie uwag do zaproponowanych zapisów zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru. Państwa sugestie zostaną uwzględnione przy ostatecznym opracowaniu dokumentów.

 

04 grudnia 2015 roku.

W związku z kolejnym etapem prac Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD) zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zapisów zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru:

 1. Procedura przeprowadzania konkursów grantowych

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg                   Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

Formularz on line

 

2. Procedura ustalania kryteriów wyboru grantów i ich zmiany

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg                    Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

Formularz on line

 

3. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg                      Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

Formularz on line

 

4. Procedura wyboru i oceny operacji

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg                       Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

Formularz on line

 

 5. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania Wdrażanie LSR:

Granty

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg                         Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

Formularz on line

 

Rozwój przedsiębiorczości

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg                            Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

Formularz on line

 

Rozwój obszaru LGD 

Formularz zgłaszania uwag- pdf.jpg                             Formularz zgłaszania uwag- word.jpg

Formularz on line

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" 

ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres 

e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 09 grudnia 2015 roku.

 

03 grudnia 2015 roku.

 W dniu 03 grudnia 2015 roku w siedzibie LGD odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej, na którym dokonano konsultacji zapisów zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru. Uczestnicy spotkania poddali dyskusji zaplanowane kryteria oraz zasady wyboru operacji. W wyniku konsultacji, zgodnie z sugestiami Grupy Roboczej, zmieniono niektóre zaproponowane kryteria wyboru operacji. Zapisy procedur uczestnicy spotkania zaakceptowali w zaproponowanej formie.

Wszystkim Uczestnikom spotkania dziękujemy za zaangażowanie!

 

30 listopada 2015 roku.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" dziękuje za zaangażowanie w konsultacjach oraz nadesłanie uwag, wniosków i propozycji innych zapisów dotyczących dokumentów Monitoring i Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jednocześnie liczymy na Państwa aktywny udział w konsultacjach kolejnych części Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD), o których będziemy informować na bieżąco.

 

27 listopada 2015 roku.

Przypominamy, że "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" uruchomiła portal partycypacyjno - informacyjny www.lsr.net.pl

Portal ma za zadanie zapewnić stałą komunikację ze społecznością lokalną w celu wspólnej oceny oraz współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Zapraszamy Państwa do aktywności na Forum oraz do kontaktu z nami za pomocą formularza Napisz do nas lub Zadaj pytanie on line na www.lsr.net.pl

 - lsr.jpg

 

 

25 listopada 2015 roku

 W związku z kolejnym etapem prac Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD) pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do dokumentu Monitoring i Ewaluacja LSR

Monitoring i Ewaluacja LSR

Formularz zgłaszania uwag - pdf.jpg                Formularz zgłaszania uwag - word.jpg       

Formularz on line 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 28 listopada 2015 roku.

 

23 listopada 2015 roku

Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacjach oraz nadesłanie uwag, wniosków i propozycji innych zapisów dotyczących dokumentów Matryca Celów oraz Plan Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jednocześnie liczymy na Państwa aktywny udział w konsultacjach kolejnych części Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD), o których będziemy informować na bieżąco.

 

 

20 listopada 2015 roku

W dniu 19 listopada 2015 w siedzibie LGD odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej, na którym dokonano konsultacji proponowanych zapisów celów oraz planu komunikacji.

Uczestnicy spotkania poddali dyskusji zaplanowane cele, rodzaje przedsięwzięć, ich ilość oraz  kwoty przewidziane na realizację operacji.

W wyniku konsultacji, zgodnie z sugestiami Grupy Roboczej,  dokonano zmian w ilościach i wartościach niektórych zaplanowanych przedsięwzięć. Zapisy planu komunikacji uczestnicy spotkania zaakceptowali w zaproponowanej formie.

 Galeria

 

17 listopada 2015 roku

W związku z kolejnym etapem prac Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD) pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do dokumentu Plan Komunikacji LSR.

Formularz zgłaszania uwag pdf

Formularz zgłaszania uwag doc

Formularz zgłaszania uwag on line 

Zapraszamy również na stronę http://www.lsr.net.pl/

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 21 listopada 2015 roku.

 

17 listopada 2015 roku

W związku z kolejnym etapem prac Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD) pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do dokumentu Matryca celów LSR:

 Matryca celów LSR - proponowane zapisy cele i przedsięwzięcia

Formularz zgłaszania uwag pdf

Formularz zgłaszania uwag doc

Formularz zgłaszania uwag on line 

Wyjaśnienie pojęć użytych w dokumencie Matryca celów LSR

Zapraszamy również na stronę http://www.lsr.net.pl/

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 21 listopada 2015 roku.

 

 

 

16 listopada 2015 roku 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy SWOT

Propozycje zapisów analizy SWOT poddane konsultacjom społecznym zdobyły więcej niż 70% głosów uznających je za zgodne ze stanem faktycznym (łącznie głosy: „zgadzam się” i „całkowicie się zgadzam”).

Wyniki oceny analizy SWOT

 

13 listopada 2015 roku 

 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" dziękuje za zaangażowanie w ocenie propozycji zapisów analizy SWOT.

Wpłynęło do nas 206 ankiet.

Liczymy na Państwa aktywny udział w konsultacjach kolejnych części Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD), o których będziemy informować na bieżąco.

 

  - swot.png

06 listopada 2015 roku 

Zapraszamy do udziału w ocenie zapisów analizy SWOT

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” od kilku tygodni pracuje nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na lata 2016 -2022 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety konsultacyjnej i oceny propozycji zapisów ANALIZY SWOT, która została wypracowana na podstawie diagnozy obszaru LGD.  Poddajemy Państwa ocenie propozycje zidentyfikowanych podczas diagnozy mocnych, słabych stron obszaru LGD, a także szans i zagrożeń rozwojowych.

Ankieta dostępna na stronie http://lsr.net.pl/ do dnia 12 listopada 2015 r.

- swot.png

Liczymy na Państwa aktywny udział w przygotowaniu Strategii. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 10 minut.

 

05 listopada 2015 roku 

Analiza SWOT

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” pracuje nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na lata 2016 -2022 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Przedstawiamy Państwu propozycję zapisów ANALIZY SWOT, która została wypracowana na podstawie diagnozy obszaru LGD.  

                                                             Analiza SWOT

 - swot.png

 

 

21 września 2015 roku

W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na lata 2016 -2022 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia powołano ciało doradcze, zwane dalej „Grupą roboczą” składające się z przedstawicieli lokalnej społeczności reprezentującej następujące sektory wszystkich gmin członkowskich LGD: sektor publiczny, sektor gospodarczy, sektor społeczny, w tym mieszkańcy.

Grupa robocza pełni rolę forum lokalnego i jest ciałem doradczym Zarządu Stowarzyszenia powołanym w związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” na lata 2016 -2022.

 

 

09 września 2015 roku

W dniach 17, 18, 20, 25 i 27 sierpnia oraz 02 i 08 września 2015 roku w gminach Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. 

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować  potrzeby oraz poznać  opinie i pomysły mające na celu określenie kierunków rozwoju obszaru  z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

Na spotkaniach Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” - Anna Łubek zaprezentowała również źródła i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach działania LEADER w nowej perspektywie finansowej.

Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział w spotkaniach!

 

17 sierpnia 2015 roku

W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry"  do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji  na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD). 

Prosimy o wypełnienie Fiszki Projektowej oraz oceny naszego potencjału i diagnozy potrzeb w załączonych ankietach, które prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl w terminie do 15 września 2015 roku.

Fiszka Projektowa doc

Fiszka Projektowa pdf

Ankiety xls

Ankiety pdf

 

04 sierpnia 2015 roku

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” zaprasza na spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock na lata 2016-2022.

Zapraszamy Państwa do wspólnej oceny naszego potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

Zachęcamy do pracy w zespole roboczym pracującym nad strategią!

Szczegóły

 

 

 

 

 

Lucyna Micek

Przygotowanie LSR 2016 - 2022 - galeria

 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
Przygotowanie LSR 2016 - 2022
 
  • Bieliny
  • Bodzentyn
  • Górno
  • Łączna
  • Masłów
  • suchedzinów
  • Wąchock
Stowarzyszenie 'Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry', ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 26 08 153, fax: 41 26 08 167, email: sekretariat@wokollysejgory.pl, http://www.wokollysejgory.pl
NIP: 657-269-35-04, Regon: 260081103
Rachunek bankowy: mBank SA O/Kielce 15 1140 2020 0000 5130 5300 1001
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x